Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Chalánková: Ohlédnutí za zahraniční politikou 2012

22.3.2013

Zahraniční politika se v naší globalizované době stále více propojuje s otázkami vnitropolitickými, proto je nutné ji věnovat zvýšenou pozornost. Jedním z žádoucích prostředků je i setkávaní politiků s odborníky.

chalankovaPoslankyně Jitka Chalánková se dne 20. března zúčastnila panelové diskuse na téma „Česká zahraniční politika v roce 2012“ pořádané Asociací pro mezinárodní otázky. Diskuse se účastnili např. Karel Kovanda, někdejší zástupce generálního ředitele pro zahraniční vztahy u Evropské komise, Jiří Schneider, 1. náměstek ministra zahraničí či známý politolog Petr Robejšek. 

Diskuse pokrývala několik zásadních témat. Petr Robejšek upozornil na nebezpečí deficitu demokracie, ale rovněž promluvil o praktické nutnosti moderní ekonomické diplomacie. Pánové Kovanda a Schneider promluvili o zajímavé okolnosti týkající se Čechů pracujících v orgánech EU. Naši občané jsou totiž velmi kvalifikovaní a kvalitní úředníci, nicméně jejich počet v orgánech EU je nízký. Karel Kovanda se kromě problematiky fungování EU věnoval ještě otázce lidských práv. Jejich ochranu považuje i nadále za jeden z nutných úkolů diplomacie a zahraniční politiky. Záležitostí k diskusi a k řešení je podle paní poslankyně Chalánkové koordinace naší zahraniční politiky. Podle účastníků diskuse totiž v ČR schází nutná souhra na mnoha úrovních, ať už se jedná o Hrad, ministerstva či úřad premiéra.

Ze strany odborníků zaznělo varování před podceňováním evropské politiky. Přes EU je realizováno přes 80 % procent exportu na kterém je naše hospodářství existenčně závislé. Tento stav se v budoucnu nezmění, proto je nutné, aby náš stát zaujal aktivní roli při tvorbě společných evropských pravidel. Pro ČR bude výhodnější prosazovat své názory a hlediska, snažit se aktivně ovlivnit podobu evropské politiky, než se z nelogických důvodů dostat na okraj dění. Z pasivního pozorovatele evropského dění by se ČR měla stát aktérem rozvoje EU.

Jedním ze zásadních témat pro českou zahraniční politiku je ekonomická diplomacie. Jasnou nutností je podpora exportu, ale během diskuse došlo i na otázku podpory importu, importu kapitálu, myšlenek a odborníků. Spolu se vzdělávací politikou se jedná o nutný impuls pro zvyšování konkurenceschopnosti naší země. Diskutována byla i role diplomatů – mělo by se jednat o osoby schopné propojovat aktéry dění a umět pracovat v týmu. Právě ve schopnosti týmové práce lze ještě vidět určitý český deficit. Náprava v této oblasti patří k mnoha úkolům, které stojí nejen před českou diplomacií, ale i před českým státem a obecně i před naší společností.

MUDr. Jitka Chalánková
poslankyně PSP ČR