Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Proč budu volit MUDr. Aleše Nevrlu

MUDr. Aleš Nevrla a PhDr. Václav KolářUkazuje se stále více, že Senát má v našem politickém systému své oprávnění. Je skutečně jakousi pojistkou proti rychlovýrobě legislativních zmetků. Aby však Senát takto skutečně fungoval, musí být složen z osobností, které mají důvěru svých spoluobčanů a za svou práci ručí vahou své osobnosti, která je prověřena léty životních zkušeností.

MUDr. Nevrla pomáhal škole, kde jsem působil, jako zdravotník na lyžařských kurzech. Od kolegů jsem věděl, že je sportovec tělem i duší, že si je dobře vědom významu sportu pro formování dětí a mládeže. Hlouběji jsem poznal MUDr. Aleše Nevrlu až v našem klubu TOP 09, kde jsem měl možnost vidět, jak váží slova, jak dovede nejrůznější problémy vidět v souvislostech, jež nám mnohdy unikají.

Ovšem, co skutečně zakládá váhu jeho osobnosti, to je výkon jeho lékařského povolání. MUDr. Nevrla je specializací gynekolog schopný interdisciplinárního pojetí. Jeho zájem o ochranu lidského života v samých jeho počátcích je velmi hluboký. Očekáváme podvědomě, že každý lékař je humanista, ale u doktora Nevrly jde o integrální chápání hodnoty lidského života, lidského údělu nejen v nějakých abstraktních proklamacích, ale v každodenním nasazení na porodním sálu. Primář Nevrla v tomto duchu formuje svůj tým, ale jeho pozitivní vliv daleko přesahuje okruh jeho profesních aktivit. Má velmi reálnou představu, jak by měla naše společnost fungovat, jaký žebříček hodnot by měl být podporován, na co by měl být kladen důraz, aby došlo k ozdravění naší společnosti.

Budu volit primáře Nevrlu. Budu ho volit s jistotou, že je to člověk, který je schopen dát svůj lidský a profesní potenciál do služeb toho, co všichni potřebujeme jako sůl: aby se pravda a slušnost staly v naší společnosti normou, abychom žili v právním státě, v bezpečí a přátelské pospolitosti.

PhDr. Václav Kolář

Představujeme kandidáta do senátu MUDr.Aleše Nevrlu

MUDr. Aleš Nevrla nikdy nebyl a dosud není členem žádné politické strany. Do politiky vstoupil před 2 lety úspěšnou kandidaturou do městského zastupitelstva na kandidátce TOP 09. V komunální politice získal zkušenosti a jako člen zastupitelstva dělá to, co dělal celý svůj profesní život - pracuje pro Prostějov a region střední Moravy. Doufá, že dostane šanci hájit zájmy občanů i na celostátní úrovni. Proto přijal nabídku TOP 09 kandidovat do senátu jako nezávislý kandidát.

Prim.MUDr. Aleš Nevrla (primář gynekologického oddělení v nemocnici v Prostějově)

Narodil se v roce 1955 lékařské rodině. Otec byl primářem gynekologicko-porodnického oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci. Od narození dosud žije v Prostějově.  Po absolvování základního vzdělání vystudoval prostějovské gymnázium, kde maturoval v roce 1975. Poté byl přijat na Lékařskou fakultu Palackého university v Olomouci a po promoci v roce 1981 a absolvování vojenské služby nastoupil jako lékař na ženské oddělení Nemocnice Prostějov, kde s přestávkami pracuje dodnes.

V  letech 1987 - 1991 působil jako zdravotnický expert v Libyi. Po návratu do Prostějova se věnoval především miniinvazivní chirurgii a v letech 1991 – 1995 zde, v okresní nemocnici, zavedl laparoskopickou operativu. Některé operační výkony provedl jako vůbec první v České republice. V roce 1995 přijal nabídku na post přednosty ženského oddělení ve Zlíně. V roce 1999 se stal primářem gynekologicko – porodnického oddělení nemocnice v Kroměříži. Během roku 2001 se definitivně vrátil do Nemocnice v Prostějově, kde na pozici primáře pracuje dosud. Má nejvyšší odborné vzdělání a je členem několika odborných společností.

Permanentní stres operačního oboru vyvažuje svými zálibami. Věnuje se především literatuře - hlavně literatuře faktu, rád navštěvuje divadelní představení a koncerty. Ve volném čase rovněž sportuje. Má rád cyklistiku, tenis a střelbu. Čas od času se sveze na motocyklu. V zimě pravidelně lyžuje.

Srdeční záležitostí je pro něj ale potápění. K tomuto sportu přivedl oba své syny. Především mladší, který má 10 let, tomuto sportu úplně propadl. Jeho starší syn rovněž pracuje jako lékař v prostějovské nemocnici. Je zajímavé, že se zatím všichni tři pod vodou nesetkali.


„Přátelství je součást lidského štěstí.“ Jan Werich