Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Němce děsí nová droga od Vietnamců z Čech. Sněmovní výbor se drogami nedávno zabýval.

Dne 13. 3. 2013 vyšel na stránkách Aktualne.cz článek Zuzany Kleknerové: Němce děsí ďábelský crystal - droga od Vietnamců z Čech. Následuje i rozhovor s bavorským ministrem vnitra Joachimem Herrmannem, který na specifické ohrožení z České republiky upozorňuje. Jedná se především o drogu s názvem Crystal Meth, tedy pervitin.
Zkušenost ukazuje, že s podobným problémem si nelze poradit lehce, nějakým jednorázovým řešením, ale řadou jasných opatření.
Situací se zabýval i sněmovní Výbor pro evropské záležitosti dne 28. 2. 2013. Zpravodajskou zprávu vypracovala poslankyně Jitka Chalánková. Jednalo se o Návrhy nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterými se stanoví pravidla pro sledování a obchod s tzv. prekursory drog.
Prekursory drog (z nich lze drogy vyrobit) jsou chemické látky s širokou škálou dovolených použití, např. při výrobě plastů, léčiv, kosmetických přípravků, parfémů apod. Pro zákonem povolené účely jsou obchodovány na regionálních a celosvětových trzích, ale některé z nich mohou být odvedeny z legálních distribučních cest a zneužity pro nedovolenou výrobu omamných látek. Pachatelé této trestné činnosti se proto pokoušejí získat tyto látky ze zákonného obchodu. Ilegální překupníci ,,nakupují“ potřebné prekursory drog v různých regionech světa. Kontrola prekursorů je tudíž klíčovou součástí boje proti nezákonné výrobě omamných nebo psychotropních látek.

V souladu s Úmluvou OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami z r. 1988 své povinnosti provedla i EU svými nařízeními. Vynětí léčivých přípravků obsahujících prekursory drog z působnosti obecných předpisů vedlo k situaci, kdy v některých případech nebylo možné zastavit či zabavit tranzitní zásilky i přesto, že očividně sloužily k protiprávním účelům. Z prekursorů jde např. o acetanhydrid - k výrobě heroinu nebo ephedrin, pseudoephedrin - k výrobě metamfetaminu.
Informace podal i generální ředitel Gen. ředitelství cel JUDr. Ing. Pavel Novotný a pracovníci Ministerstva zdravotnictví.
Situaci je třeba řešit na úrovni EU, tedy stanovit jednotná pravidla pro obchod s prekursory drog. Např. Polsko nepřistoupilo na pravidla navržená Českou republikou ve vztahu k registracím výdejů příslušných látek v lékárnách a Polsko tedy nyní funguje jako země, kde se takové nákupy realizují.
Trh s drogami ovládají v ČR cizinci, na obchodu s prekursory drog svůj podíl zaujímají jak cizinci, tak čeští občané.
V návrzích Nařízení KOM (2012) 548 a KOM (2012) 521 se stanovují pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog. Nastavuje se zpřísněná povinnost registrace všech uživatelů, zřízení evropské databáze prekursorů drog a rejstřík subjektů s registrací či povolením. Týká se tedy i přípravků, které byly dosud vyňaty. Je stanovena povinnost vývozce oznámit vývoz, povolení dovozu a vývozu. Konečně je stanovena povinnost členských států zadržet zásilku, pokud existuje důvodné podezření, že tyto látky jsou určeny pro nedovolenou výrobu omamných a psychotropních látek.
Jitka Chalánková zprávu zakončuje slovy: ,, Bylo nezbytně nutné přijmout opatření na úrovni orgánů Evropské unie. Pak může i Celní správa České republiky vykonat nesmírně důležitou a záslužnou roli. Jde o životy a zdraví především mladých lidí.“

Jitka Chalánková, poslankyně PSP ČR
členka Výboru pro evropské záležitosti
místopředsedkyně Výboru pro sociální záležitosti

„Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ Jan Werich