Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Evropské unie je s Českou republikou solidární

Dovoluji si jako členka Výboru pro evropské záležitosti doplnit článek z MfDnes - Olomoucký kraj ze dne 6.3. 2012.

Evropská komise dne 14.1.2011 předložila Radě návrh na změnu č. 1 rozpočtu na rok 2011 a to v souvislosti s návrhem rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o mobilizaci Fondu solidarity EU ( FSEU) ve prospěch Polska, Maďarska, Rumunska, Chorvatska a České republiky v celkové hodnotě 182 388 893 EUR. Cílem finančního příspěvku z FSEU je pomoc s likvidací následků prudkých dešťů a povodní z května, června a července 2010.

Z celkově rozdělované částky ČR získá 5 111 401 EUR. Čistý zisk pro ČR po odečtení odvodů bude cca 3 000 000,- EUR: Jde o pomoc po povodních z května a června 2010 na rozpočty zasažených krajů - Moravskoslezského, Olomouckého, Jihomoravského a Zlínského. Pozitivní dopad lze očekávat zejména u malých obcí s minimální možnou mírou financování oprav a jiných povodňových škod z vlastních rozpočtů. Na Přerovsku kromě samotných měst Přerova a Hranic jde o Kojetín, Troubky, Oplocany, Prosenice, Radslavice, Bělotín, Černotín, Hustopeče nad Bečvou, Opatovice a Polom. Dále jde o obce na Jesenicku.

Domnívám se, že je dobré si uvědomit, že Evropská unie je s námi solidární. Podle známého rčení - v nouzi poznáš přítele. A že bychom se také my - Česká republika - měli chovat jako člen týmu a být připraveni svým partnerů pomoci, když je třeba. A jasně vyjádřit takové rozhodnutí např. svým přístupem k mezivládní dohodě o zodpovědném hospodaření. TOP 09 takový jasný postoj deklaruje.