Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Umělé oplodnění má dostat přísnější rámec

19.6.2012 | 15:00

Poslanci navrhli zpřísnit podmínky pro umělé oplodnění prostřednictvím anonymního dárcovství zárodečných buněk. Novelou chtějí zabránit tomu, aby mezi původci buněk byl příbuzenský vztah, což současná úprava připouští. Předloha by také umožnila takto počatým dětem zjistit, kdo je jejich biologický rodič.

Poslanci navrhli zpřísnit podmínky pro umělé oplodnění prostřednictvím anonymního dárcovství zárodečných buněk. Novelou chtějí zabránit tomu, aby mezi původci buněk byl příbuzenský vztah, což současná úprava připouští. Předloha by také umožnila "uměle" počatým dětem zjistit, kdo je jejich biologický rodič.

Novela, kterou do sněmovny podali Marek Benda, Jaroslav Plachý (oba ODS) a Jitka Chalánková (TOP 09), by také stanovila, že anonymní dárce by mohl poskytnout zárodečné buňky jen jednomu zařízení, jež by je mohlo využít k vytvoření nejvýše osmi lidských embryí.

Umělé oplodnění by nebylo ze zákona možné provést, "jestliže mezi ženou nebo mužem a anonymním dárcem anebo mezi anonymními dárci navzájem je příbuzenský vztah vylučující podle jiného právního předpisu uzavření manželství". Předkladatelé poukazují na to, že nyní může být dítě počato ze zárodečných buněk dvou lidí, kteří jsou příbuzní v přímé linii.

Údaje o biologickém rodiči by se podle novely zapisovaly do dodatku knihy narozených. K informacím by mělo přístup pouze dítě, ale jen v případě, že dosáhlo zletilosti nebo jako nezletilé požádalo soud o souhlas s uzavřením manželství.

Předloha také rozšiřuje pravidlo zákazu manželství mezi právně příbuznými lidmi. Sňatek by nemohli uzavřít ani lidé, kteří jsou biologicky svými předky a potomky nebo sourozenci. Novelu nyní musí posoudit vláda. Rozhodne o ní parlament.

tyden.cz | 19.6.2012 | Rubrika: Vztahy | Strana: 0 | Autor: ČTK | Téma: Poslanci - Chalánková Jitka