Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Sociální oblast

"Inspiraci pro odpovědné řízení kraje hledejme v rodině." Jitka Chalánková, odborná garantka sociální oblasti

TOP 09 chce pomoci občanům, kteří nemají možnost se o sebe postarat sami. Ten, kdo chce pracovat, by měl dostat příležitost a možnost pomoci sobě i jiným. Senioři si zaslouží naši pozornost, a proto klademe důraz na mezigenerační solidaritu. Budeme preferovat takové sociální programy, které budou znamenat nové začátky, cestu k samostatnosti a soběstačnosti, případně adekvátní pomoc.

PRIORITY:

  • zřídíme v rámci rozpočtu kraje peněžní fond na podporu rodinných aktivit (mediační služby, podpora rodin se specifickými potřebami)
  • budeme jednat s ministerstvem práce a sociálních věcí o podpoře sociálního bydlení, aby nedocházelo v případě nouze k rozdělení rodin
  • upřednostníme v kraji poskytování terénních a ambulatních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením
  • vytvoříme samostatný dotační titul pro obce a neziskové organizace poskytující sociální služby
  • kraj bez bariér – kraj pro všechny
  • provedeme revizi aktuálního stavu plnění “Plánu pro vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením”