Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Zmrazení penzí

moderátor
--------------------
Jak jste slyšeli ve zprávách, poslanci toho dnes mají na starosti hodně. Začali se zabývat mimo jiné i předlohou možného nižšího zvyšování penzí. Vládní poslanci to prosadili při jednání o změnách programu na návrh ODS. Odhlasovali si také, že se dnes bude moci jednat celý den až do noci. My teď máme u telefonu poslankyni za TOP 09 Jitku Chalánkovou, dobrý den.

Jitka CHALÁNKOVÁ, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Dobrý den.

moderátor
--------------------
A také poslankyni Věcí veřejných Kateřinu Klasnovou, dobrý den i vám.

Kateřina KLASNOVÁ, poslankyně /VV/
--------------------
Dobrý den.

moderátor
--------------------
Dámy, jste na dnešní dlouhé páteční jednání připraveny? Očekávaly jste dlouhou a náročnou debatu dopředu, paní Chalánková?

Jitka CHALÁNKOVÁ, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Určitě jsem připravena, protože to už je takhle naše práce, naše řehole a počítám s tím.

moderátor
--------------------
No ne vždycky. Paní Klasnová, počítala jste s volným víkendem, nebo ...

Kateřina KLASNOVÁ, poslankyně /VV/
--------------------
Tak ono bodejť by paní poslankyně Chalánková s tím nepočítala. Poslanci samozřejmě koalice věděli, že dnes bude bod 45, tedy bod změna zákona o důchodovém pojištění zařazen na pořad schůze. Věci veřejné nejsou už součástí koalice a samozřejmě jsme o této věci nevěděli. Považuju to za poměrně nefér, i když je to samozřejmě legitimní politický nástroj zařadit to zcela nečekaně na páteční schůzi.

moderátor
--------------------
Pokud jde o ten vládní záměr. Penze by se měly valorizovat o třetinu růstu cen a třetinu růstu reálných mezd. Doposavad se zvyšovaly v případě inflace o její celou míru. Za tři roky by se ale takhle mělo údajně naspořit celkem 48 miliard korun. Tu novelu kritizuje velice ČSSD i KSČM  a  velký problém s ní mají tedy i Věci veřejné. Paní Klasnová, proč?

Kateřina KLASNOVÁ, poslankyně /VV/
--------------------
Přesně to, co říkáte, je pravda. Model růst důchodů poroste o jednu třetinu růstu cen, což je tedy rozdíl oproti tomu růstu o 100% růstu cen. Znamená to skutečně celkovou úsporu okolo zhruba 48 miliard korun. Nicméně  Věci veřejné, když přistoupily na jednání o důchodech a o v podstatě reformě  důchodové, tak na ni přistoupily také s tím, že v koaliční smlouvě bylo jasně deklarováno, že bude zavedena takzvaná mezigenerační solidarita. To znamená, že každý plátce bude moci požádat o převedení částky ve výši jednoho procenta pojistného na účet rodičů. Pro důchodce by to znamenalo zhruba v průměru dvě stě korun navíc. Tato mezigenerační solidarita ale náhle  jaksi záhadně z koaliční smlouvy vypadla, není již prioritou, jakkoliv, a tady je zapotřebí zdůraznit, že to byl také velmi důležitý programový bod TOP 09. Z toho důvodu nechceme podpořit teď změnu zákona o důchodovém pojištění.

moderátor
--------------------
Paní Chalánková, považujete tuhle tu námitku paní Klasnová za natolik závažnou, že by stála možná ještě za zvážení? Za to, že by se o ní mělo hovořit třeba až do noci?

Jitka CHALÁNKOVÁ, poslankyně /TOP 09/
--------------------
No, je, abych navázala na paní Klasnovou, já velice vnímám to,co říká. A skutečně jsem hovořila i s panem ministrem Drábkem o tom, že bychom mezigenerační solidaritu nějakým způsobem řešit měli. A jsme dokonce i domluveni, ale jednalo  by se o proces, který by se týkal průběžného pilíře, kde bychom mohli po delší debatě vlastně zvýhodnit ty lidi, nebo ty rodiny, které přivedly do systému, které mají děti. Je to velice důležité. Já osobně to velmi citlivě vnímám, ale momentálně řešíme jinou součást problému důchodového účtu, a to je skutečně  omezení tempa nárůstu valorizace. Ani mně to není nějak extra zvlášť příjemné, že musíme takovéto věci řešit, ale skutečně ten důchodový účet a jeho vlastně růst je pro státní pokladnu těžce udržitelný.

moderátor
--------------------
Paní Klasnová, já chápu, že když už nejste součástí vládní koalice, že není od věci vládní koalici kritizovat, ale když A, zkuste říct to B, kde ušetřit jinde. Nebo vidíte nějakou možnost, jak tedy, když se nezpomalí růst penzí, tak jak ty peníze do toho státního rozpočtu vzít z nějaké jiné, možná méně bolestivé položky.

Kateřina KLASNOVÁ, poslankyně /VV/
--------------------
Když jsme byli ještě součástí vládní koalice, tak jsme vybojovali při jednáních právě o růstu penzí alespoň to, že nebyly penze zcela zmrazeny, jak víte, pan ministr Kalousek to avizoval. Objevilo se to v médiích, původní varianta byla zcela zmrazit důchody. My jsme rádi, že se podařilo prosadit alespoň ten růst o jednu třetinu růstu cen. Ta úspora je samozřejmě vysoká a bylo by těžké hledat, jakým způsobem takhle vysoké částky do rozpočtu dostat, i když samozřejmě možnosti zde jsou. Věci veřejné prosadily také progresivní zdanění. Také jsme prosadili nebo prosazovali jsme v rámci koalice další zpřísnění zdanění hazardu. Ale ve  chvíli, kdy se stalo, co se stalo, to znamená, koalice se de facto ve své stávající podobě rozpadla, já teď vůbec nevím, z čeho sestává koaliční prohlášení ...

moderátor
--------------------
Úplně na tohle to jsem se neptal. Já jsem se ptal jenom na to, kde chcete jinde tedy ušetřit ty peníze, které teď chcete dát jako ...

Kateřina KLASNOVÁ, poslankyně /VV/
--------------------
Ano, ale já jsem hovořila o tom, že ty příjmy do státního rozpočtu lze získat i jiným způsobem, než pouze zvyšováním DPH.

moderátor
--------------------
Jakým?

Kateřina KLASNOVÁ, poslankyně /VV/
--------------------
Já jsem mluvila  o progresivním zdanění, mluvila jsem o dalším zpřísnění například zdanění hazardu. To jsou věci, které jsme prosazovali. Ale v tuto chvíli bohužel, a Věci veřejné nemají žádnou jistotu, že věci, které jsme si dohodli ústně před několika týdny, stále ještě platí. Takže my teď v tuto chvíli, co se týká této novely  zákona o důchodovém pojištění, my navrhneme její zamítnutí. Předpokládám, že neprojde, že si to koalice prohlasuje. A pakliže si to prohlasuje, tak Věci veřejné určitě se budou snažit načíst právě tu mezigenerační solidaritu, to znamená, prosadit mezigenerační solidaritu. A já se velmi těším, že právě poslanci TOP 09 i paní poslankyně Chalánková mezigenerační solidaritu podpoří. To slyším  velice ráda.

moderátor
--------------------
Paní poslankyně Chalánková, proč je podle vás nutné změny valorizace důchodů prosadit? Nemůže být nižší růst důchodů skutečně závažný problém pro sociálně slabší vrstvy, pro důchodce s nižšími důchody. Nemělo by to mít nakonec přednost před tou nutností šetřit?

Jitka CHALÁNKOVÁ, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Určitě, tak, jak říkáte, může se stát, že některé důchody jsou natolik nízké, že bude potřeba pomoci těmto lidem i ze systému sociální pomoci. To možné je. Opravdu ale náš důchodový systém průběžný je natolik solidární, že skutečně na ty důchody nízké pod deset tisíc korun se prakticky při žádných změnách nesahá. Co se týká vyjednání, vůbec omezení té zásluhovosti, tam je totiž velký problém, že náš systém průběžný je natolik solidární, že skutečně ti lidé, kteří do něho odváděli ze svých příjmů vysoké částky, tak potom mají v náhradovém poměru velmi nízké důchody a jedině díky tomu se ten průběžný systém dostal až tak daleko, že dokonce fungoval až do  těchto dní. My vlastně bohužel řešíme několik problémů současně. Je to problém státního deficitu a zároveň i vyčerpaného systému průběžného důchodového účtu.

moderátor
--------------------
A my se k těmto tématům budeme průběžně vracet. Já vám oběma děkuji za rozhovor. Tolik poslankyně TOP 09 Jitka Chalánková, díky, na slyšenou.

Jitka CHALÁNKOVÁ, poslankyně /TOP 09/
--------------------
Děkuji vám také.

moderátor
--------------------
A poslankyně Věcí veřejných Kateřina Klasnová, děkuji i vám.

Kateřina KLASNOVÁ, poslankyně /VV/
--------------------
Na shledanou.