Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Zapomeňte!

Chcete si v našem městě zaplavat? Zapomeňte. Je vás moc a do bazénu se nevejdete. Povídá mi náměstek, že bude nový bazén ve Vrahovicích. Provoz červen až srpen. A září až květen? Chcete si zaplavat v akvaparku? Zapomeňte! 3 dráhy na 25 m a dost. Prý tam uvolněný radní nikoho neviděl. No bodejť. Vždyť se tam nevejde ani žába. Vymyslel to architekt. Třeba se bál vody. Nevěšte hlavu, je tu naděje. K akvaparku přibudou další atrakce k pěti venkovním další tři vnitřní. A prý bude konečně bazén. 6 drah na 25 m. Prý to stačí. Tvrdí architekt, náměstek a ředitel. Chcete si po celý rok chodit zaplavat, aby to nebylo o půlnoci? Zapomeňte, nebo riskněte, že Vás někdo kopne do zubů. Proč 6 drah? No protože byl dán limit 200 mil. Kč. Za to ale dovede architekt jen 4 dráhy. Ale i jemu se to už zdálo hloupé, tak přidal 2 dráhy a 25 mil Kč. Veřejnost přece nechce plavat ve studené vodě, snad to ani neumí. Veřejnosti stačí atrakce s teplou vodou. Sportovce nechceme. Stačí vířivka. Velký bazén není třeba. Děti přece můžete učit plavat v brouzdalištích a vířivkách. V rybníku nemají co dělat, aby se neutopily. Chceme velká břicha ne velké bazény! Velký bazén je drahý. Prý už se od nich na západě ustupuje. 

 

Přišla firma ze západu. Staví ve světě 300 bazénů ročně. Udělali s FINA (mezinárodní plavecká federace) 5 typových projektů. Prostějovu doporučili velký bazén 50x25 m a ještě pětadvacítku. V 30 ti tisícovém Usteru (SW) postavili 50x25 m (10 drah na 50 m) s možností variabilního rozdělení. V Dánsku udělali 10 drah na 50 m za 39 mil DKK (kurz 3,60 Kč = 140 mil. Kč). V Kodani postavili bazén 50x25 m v přepočtu za 170 mil. Kč. V Torontu udělali bazén, který lze variabilně rozdělit. V každé části jinou teplotu vody. I tohle oni umí. Hlavně nám nemazali hubu medem, ale ukázali, že to, co říkají i dělají. To všechno a spoustu dalších věcí, které jsou v příkrém rozporu s tím, čím nás krmili, jsme se dozvěděli na prezentaci, kterou zorganizoval jeden z rodičů našich dětí. Byla plánovaná na půl hodiny. Protáhla se na tři a půl. Byla zkrátka zajímavá a poučná.

 

Tak co, chcete? 

a) 4 dráhovou pětadvacítku za 200 Mega?

b) 6 dráhovou pětadvacítku za 225 Mega?

c) 10 dráhovou padesátku za 140 Mega?  Za 85 Mega můžete mít ještě atrakce.

 

Vy jste veřejnost, Vy máte rozhodnout. Proč? Protože to přeci má být pro veřejnost. Zatím pro radní nic neznamenáte. Změňte to!

A jako třešnička na dortu je tu dle plaveckého svazu i možnost získání dotace. To bychom ale na ni museli být připraveni a nabídnout to, co má smysl. Odpověď a) ani b) to není asi, že? Chceme se obracet tam, kde to umí, abychom pro naše občany získali to, co nás posouvá dopředu a ne to co nám žádný rozvoj nedovolí. 

 

Aleš Matyášek, TOP 09 a Nezávislí Prostějované

Kandidátka pro volby: 2017 poslanecká sněmovna

Kraj: Olomoucký
Volební strana: TOP 09

Poř.JménoVěkPovoláníBydlištěPolit. přísl.
1. RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D. 41 náměstek primátora, vysokoškolský učitel Olomouc TOP 09
2. Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová 53 1. místostarostka města Jeseník, ředitelka ZŠ Česká Ves Jeseník TOP 09
3. Mgr. Zdeněk Navrátil 43 ředitel ZŠ sv. Voršily v Olomouci Přerov TOP 09
4. Ing. Miloš Rubeš 43 ekonom zdravotnických zařízení, hokejový trenér Kostelec na Hané TOP 09
5. Ing. Antonín Navrátil 45 jednatel obchodní společnosti v oboru ICT , zastupitel města Mohelnice TOP 09
6. prof. MUDr. Pavel Horák, CSc. 51 lékař, vysokoškolský učitel Olomouc bezpp
7. Ing. Jana Němečková 55 předsedkyně sociálního družstva, zastupitelka obce Libina bezpp
8. Ing. Michal Drozd 28 projektový vedoucí Prostějov TOP 09
9. PhDr. Vladimír Juračka 67 důchodce, zastupitel města Hranice TOP 09
10. Tomáš Šulák 46 starosta obce Veselíčko TOP 09
11. Mgr. Leona Steigerová 48 zástupkyně ředitelky ZŠ Česká Ves Jeseník TOP 09
12. Ing. Otakar Svoboda 50 jednatel obchodní společnosti Plumlov TOP 09
13. Mgr. Ladislava Gembalová 51 učitelka - speciální pedagog Zábřeh TOP 09
14. Mgr. Ing. Roman Haken 55 manažer mezinárodních vztahů Centra pro komunitní práci Přerov LES
15. Ivo Lausch 45 jednatel společnosti Přerov TOP 09
16. Leo Czabe 48 živnostník, včelař Šternberk TOP 09
17. Mgr. Dominika Kovaříková 39 advokátka, zastupitelka města Olomouc bezpp
18. Bc. Romana Šimková 29 asistentka obchodního oddělení Praha KAN
19. Iveta Černá 45 recepční Prostějov TOP 09
20. Ing. Hana Šedinová 52 jednatelka společnosti Mohelnice bezpp
21. Radovan Mičola 21 student Olomouc TOP 09
22. RNDr. Miloš Holzer 66 zoolog, ekolog Olomouc bezpp
23. Radovan Auer 42 ředitel veletrhu Svět knihy Šumperk TOP 09

Výzva k rezignaci JUDr. Augustina

Vyzýváme JUDr. Josefa Augustina, prostějovského radního za KSČM, aby rezignoval na funkci člena rady města. Současně ho vyzýváme, aby se vzdal všech veřejných funkcí, mj. ve výborech zastupitelstva a komisích rady města a aby rezignoval na člena dozorčí rady Domovní správy Prostějov s.r.o. a člena statutárního orgánu Národní dům Prostějov o.p.s.  

 

Josef Augustin byl již v roce 2008 uznán vinným za úmyslné krácení daní. V současné době je opakovaně trestně stíhán, protože v letech 2010 až 2013 nepodal daňová přiznání k dani z příjmu fyzických osob. 

 

Pokud se Josef Augustin všech těchto funkcí do 31.10.2016 nevzdá, vyzýváme radu města Prostějova a koaliční zastupitele za ČSSD, KSČM a Pévéčko, aby ho těchto funkcí sami bez zbytečného odkladu zbavili. Jinak i oni převezmou plnou zodpovědnost za to, že se na správě našeho města významným způsobem podílí jimi dosazená osoba, která se dlouhodobě dopouští deliktů na úseku placení daní.  

 

 

Nelze vyčkávat na pravomocný rozsudek soudu a odvolávat se na presumpci neviny. Ani soud totiž nic nezmění na tom, že Josef Augustin, zastupitel města Prostějova, po mnoho let nepodával daňová přiznání. Tím prokázal svou nedůvěryhodnost a nekompetentnost.   

9 bodů TOP 09 pro Olomoucký kraj

Chceme, aby se u nás dobře žilo, aby se vyplatilo pracovat, aby u nás na úřadech nevládla korupce. Zkrátka chceme zajistit dobrou budoucnost pro život na Olomoucku, Prostějovsku, Přerovsku, Šumpersku i Jesenicku.

V krajském zastupitelstvu proto budeme podporovat: 

1.Vznik nových pracovních míst. 

2.Modernizaci firem a technologické inovace, které zajistí vyšší prosperitu a růst platů. 

3.Dobré podmínky pro práci živnostníků, malých a středních firem. 

4.Zavedení transparentního a férového zadávání veřejných zakázek, správy majetku a rozdělování dotací. 

5.Zlepšení stavu krajských silnic. 

6.Zvýšení kvality a návaznosti veřejné hromadné dopravy. 

7.Hospodaření bez dluhů.

8.Investice do rozvoje venkova, sociálních služeb, Sboru dobrovolných hasičů a dalších spolků. 

9.Zachování a rozvoj sítě škol, aby děti nemusely zbytečně za vzděláním dojíždět. 

 

Prohlášení členů zastupitelstva města Prostějova (zkrácená verze)

Členové zastupitelstva města Prostějova obdrželi dne 16.8.2016  rozsudek Krajského soudu ve věci určení neplatnosti Smlouvy o smlouvách budoucích mezi městem Prostějovem a společností Manthellan. Krajský soud změnil rozsudek Okresního soudu v Prostějově a žalobu zamítl.

Po prostudování rozsudku a jeho odůvodnění jsme přesvědčeni o tom, že obsahuje vady. V této souvislosti konstatujeme jeho zřejmou nesprávnost, a to ve výroku č. I., kterým soud žalobu zamítl. Proto lze důvodně očekávat, že krajský soud bude muset vydat opravné usnesení.

Podstatnou vadu spatřujeme i v tom, že soud své rozhodnutí postavil na tvrzení žalovaných stran bez provedení a náležitého vyhodnocení všech relevantních důkazů a okolností, které mají souvislost se způsobem hodnocení nabídek.

Obzvláště zdůrazňujeme nedávné písemné sdělení tajemníka městského úřadu v Prostějově Ing. Lubomíra Baláše, předsedy tehdejší hodnotící komise, který krátce před projednáním případu odvolacím soudem písemně potvrdil, že hodnotící komise „nestanovila výsledné pořadí, resp., která nabídka byla nejlepší a která nejhorší“. Právní zástupce města Prostějova Mgr. Kotrys, který byl o tomto vyjádření Ing. Baláše informován, tuto informaci krajskému soudu nesdělil! Jako zastupitelé jsme toho názoru, že vyjádření města, byť pronesená prostřednictvím právního zástupce, musí být před soudem pravdivá, tím spíš, že město není osobou soukromou, ale veřejnou. Přitom otázka řádného hodnocení soutěžních nabídek byla posuzována již dříve na jednáních zastupitelstva, ale  ze strany koaličních radních byla bagatelizována.

Úplné znění prohlášení je uveřejněno zde: Prohlášení členů zastupitelstva města Prostějova