Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Volební program 2013

Vzdělání, věda a výzkum

Vraťme do škol kázeň a učitelům respekt

Rozhodujícím prvkem systému jsou učitelé a jejich kvalita. TOP09 chce ekonomicky i právně posilovat prestiž a roli učitelů ve společnosti. Chce zohledňovat potřebné počty absolventů škol ve společnosti a podle toho upravovat financování vysokých škol. Strana klade důraz na motivaci pedagogů pro užší spolupráci s praxí. Do zákona bude navrhovat finanční spoluúčast studentů a její výši ponechat v kompetenci vysokých škol. TOP09 chce navyšovat výdaje na vědu a výzkum stejně jako v minulém období.

Kultura

Respekt ke kulturním tradicím a chápání kultury jako způsob života je východiskem ze společenské krize

Kultura má vzdělávat, ne jen přerozdělovat peníze. TOP09 považuje za důležitou péči o národní kulturní poklady, rozvíjení místních tradic a úzkou spolupráci s výukovými programy na univerzitách. Stejně tak je potřeba zdůrazňovat svobodu slova a médií.

Zdravotnictví

Citlivá spoluúčast

Chceme mít moderní zdravotnictví s důrazem na prevenci a zdravý způsob života, ale současně i kvalitu služeb ve středu zájmu. Zahájili jsme principiální reformu, která bez poklesu kvality a dostupnosti péče zvýšila efektivitu systému veřejného zdravotního pojištění, potlačila korupční příležitosti a snížila hospodářské ztráty. Chceme pokračovat v sociálně citlivé spoluúčasti pacientů a v důsledné kontrole pojišťoven,“ komentuje úkoly pro další volební období exministr zdravotnictví Leoš Heger. Zvyšováním efektivity systému je třeba dosáhnout zvyšování mezd zdravotníků. Pro lepší financování systému a využití zdrojů se budeme zasazovat o dopracování legislativy pro definování nároku včetně nadstandardu a cenotvorby ve zdravotnictví. „Chceme také zmocnění zdravotních pojišťoven k bonifikaci pojištěnců, kteří dodržují prevenci a racionální léčení,“ dodává Heger.

Sociální politika

Nepopulistická politika a motivace k práci

TOP 09 otevře diskusi o možnosti tzv. společného sociálního pojištění obou manželů, při kterém mohou mít oba manželé stejné nároky na finanční plnění ze sociálních systémů. Bude podporovat firemní školky a dětské skupiny prostřednictvím daňových zmírnění. Zruší diskriminační strop mateřského příspěvku, který postihuje pouze ženy s vyšší kvalifikací a vzděláním. Usnadníme rodičům práci na částečný úvazek tím, že zkrácené pracovní úvazky podpoříme nižšími odvody na zdravotní pojištění, které nebudou zaměstnavatelé povinni doplácet do vyměřovacího základu z minimální mzdy.

Budeme v politické i odborné diskusi usilovně hledat ústavně konformní řešení, jak dávky provázat s povinností pracovat či vzdělávat se. Zjednodušíme a snížíme rozsah administrativních povinností zaměstnavatelů zejména v oblasti evidence pracovní doby a nadbytečných byrokratických požadavků na poli předpisů při pohybu v práci.

Nadále chceme zachovat možnost rozdělení povinného sociálního pojištění na solidární odvod ostatním (I. pilíř) a spoření na vlastní účet (II. pilíř). Do poslední chvíle jsme usilovali a stále chceme usilovat o penzijní reformu pro všechny. Při všech úpravách budeme proto nadále navrhovat povinnou účast ve II. pilíři.

Hospodářská politika

Rovné podmínky pro všechny

Základním pilířem naší hospodářské politiky bude i nadále rozpočtová odpovědnost. V minulém období jsme dokázali snížit deficit veřejných rozpočtů z 5,8 bezpečně pod 3 procenta. Minimální tempo snižování, na kterém budeme trvat, je 0,5 procenta HDP ročně, jak vyplývá z Paktu solidarity a růstu. TOP 09 také vyvine maximální úsilí, aby Česká republika přistoupila k Evropské finanční dohodě („Fiscal Compact“) a přijala finanční ústavu. Neplánujeme snižování daní, ani jejich zvyšování.

Zahraniční politika

O české zájmy se bojuje v Evropě

Plnění našich závazků vyplývajících z členství v Evropské unii a NATO bereme jako samozřejmost, která zaručuje stejné chování našich partnerů vůči nám. Rusko považujeme za významného obchodního partnera. Zároveň ale dodáváme, že by měla naše diplomacie věnovat zvýšenou pozornost právnímu systému autokratického režimu,“ doplnil lídr v Plzeňském kraji Marek Ženíšek. Důležitým prvkem našich vztahů k Ruské federacimusí být také schopnost porozumět důvodům, pro něž ruská veřejnost dává najevo svou snahu o posílení tamní demokracie.

Soudnictví – justice

TOP 09 žádá evoluci, nikoli revoluci - ale důslednou

Zákon o státním zastupitelství je nutností. „Je však třeba posílit jistotu, že občan nebude vystaven zvůli, a že bude zaručena jeho ochrana práv a svobod,“ zdůraznil Stanislav Polčák. Za součást systematické a neukvapené reformy justice považuje TOP 09 i změny v soudnictví samém, včetně zahájení vážné odborné i politické diskuse o ukončení činnosti vrchních soudů.

Boj s kriminalitou a korupcí

Depolitizace státní správy

V posledních letech jsme byli svědky řady trestních stíhání, která se dotýkala nejvyšších politických sfér, ať už stran vládních nebo opozičních. Ať už tato řízení byla důvodná či nikoliv, měla společný jeden podstatný rys – policii a státnímu zastupitelství byl dán volný prostor je vést. To je nepochybně zásluhou naší vlády, která zbavila represivní složky politických tlaků.