Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Je po volbách...

Krajské volby skončily a média se nyní zabývají úvahami nad příčinami vítězství a porážek.

Děkujeme všem, kteří k volbám přišli. Z naší pozice především vám, kteří jste měli odvahu dát nám svou důvěru i přes nelehkou situaci na úrovni politiky celostátní. Děkujeme!

Přesto, že jsme s naší nabídkou neuspěli u té většiny občanů, kteří k volbám nakonec nešli, budeme dále pracovat pro všechny. Ne, nebudeme slibovat nic zadarmo, ale budeme dál hájit férovost v politice. Budeme dále prosazovat rovné možnosti, transparentnost veřejné správy a odpovědnou svobodu pro každého. Tak jako to již dva roky děláme v Zastupitelstvu města Prostějova.  Každý se může přesvědčit.

Oblasti, na které se zaměří Aleš Nevrla po zvolení do Senátu

Zdravotnictví

Je třeba vytvořit takovou legislativu, aby bylo dosaženo kvalitní a dostupné péče pro všechny

Životní prostředí

Protipovodňová opatření, znečištění ovzduší, hustota dopravy a její dopad na obyvatele

Volnočasové aktivity pro mládež

Důležitý prvek prevence kriminality, osobnostního rozvoje člověka a v případě sportu i zdravého životního stylu

 

Nevrla: Děti jsou naší nadějí

Proč se uznávaný prostějovský porodník Aleš Nevrla rozhodl kandidovat do Senátu? Jak vypadá běžný pracovní den špičkového lékaře? Na jaké oblasti se v případě zvolení do horní komory českého parlamentu hodlá zaměřit? Odpovědi na tyto a další otázky najdete v rozhovoru.
Proč jste se rozhodl kandidovat do Senátu?
Dva roky působení v Zastupitelstvu města Prostějov mi daly možnost seznámit se s komunální politikou. Je to příležitost, jak ovlivnit regionální problémy, které mě samotného trápí. Následně přišla nabídka hájit barvy TOP 09 a Starostů v letošních senátních volbách. Prostějovsko, Tovačovsko a Kojetínsko osobně dobře znám. Politika strany, za níž jako nezávislý kandiduji, je mému vnitřnímu přesvědčení blízká. Nejen z těchto důvodů jsem nabídku po poradě s rodinou přijal s čistým svědomím. Rozhodně si neplním osobní ambice na získání funkce, to jsem nikdy neměl v úmyslu.
Čím je Vám blízký program TOP 09?
Je to pragmatický program, který přináší reálná řešení problémů bez ideologického balastu. Zdůrazňuje hodnoty, které jsou mi blízké. Oceňuji i realistický přístup ke členství v EU.
Jste vysoce kvalifikovaný lékař. Můžete laikovi popsat Váš běžný pracovní den?
Pracovní den „začíná“ v 7.00 ranní poradou za přítomnosti všech lékařů a vrchní sestry. Předáme si službu, doladíme operační program. Rozdělíme úkoly lékařům, popřípadě sestrám, prodiskutujeme aktuální problémy. Následuje vyšetření propouštěných pacientek, kontrola porodního sálu, 2x týdně velká vizita. V 8 hodin odcházím na operační sál, operuji nebo asistuji. Je to součást výuky mladých lékařů. Během programu aktuálně odcházím na porodní sál nebo do indikační ambulance. Po skončení programu se většinou věnuji administrativě oddělení. Dvakrát týdně mám odpoledne praxi v soukromé ambulanci. Služby v podobě fyzické přítomnosti na oddělení již nesloužím, jsem ale ve stálém telefonickém kontaktu s oddělením a případné závažné komplikace řešíme, někdy je nezbytná i má přítomnost na oddělení, nejčastěji to bývá v noci.
Jak Vám mohou Vaše pracovní zkušenosti pomoci v Senátu?
Myslím, že 32 let medicinské praxe mě naučilo rozlišovat mezi banalitami a věcmi zásadní důležitosti, rozhodovat se rychle a zodpovědně, ale také vidět malé detaily, které mohou mít na výsledek velký vliv. Ani jako senátor nepřestanu vykonávat svou lékařskou praxi.

Číst dál: Nevrla: Děti jsou naší nadějí

V senátních volbách mám jasno

Porod dítěte je vnímán jako přirozený začátek lidského života. Každý porod je však také střetem přírody a lékaře a často potenciální bitvou o život matky a dítěte. Ke komplikovaným porodům je povolán i dětský lékař. V takových chvílích se s MUDr. Alešem Nevrlou setkáváme profesně. S jeho příchodem na porodní sál vstupuje klid, moudrost i noblesa. A další nový začátek má dobrý konec.

Aleš vystudoval medicínu a po vzoru svého otce si vybral obor gynekologie a porodnictví. Tykáme si, známe se už od středoškolských studií. Aleš se stal primářem na gynekologickém oddělení v Kroměříži a ve Zlíně a jako zkušený lékař s vynikajícím renomé se vrátil do rodného Prostějova, kde buduje gynekologické oddělení na postu primáře. Druhým rokem jsme s Alešem i kolegové v komunální politice. On věru neplýtvá slovy, ale jeho vyjádření mají váhu a silnou promyšlenou argumentaci.

Když mi slíbil, že jako senátor nezanechá své profese, pak v senátních volbách mám jasno. Volím stoprocentního profesionála a nadšeného sportovce MUDr. Aleše Nevrlu.

MUDr. Stanislav Spurný, dětský lékař

Volme senátora, kterého si budeme všichni vážit!

MUDr. Aleš Nevrla a MUDr. Danuše PelikánováProstřednictvím následujících řádků oslovuji všechny spoluobčany, kteří se nenechali znechutit stavem naší politické scény a rozhodli se zúčastnit podzimních krajských a senátorských voleb. Obracím se ale i na ty, kteří k volbám jít nechtějí. Chci jim dokázat, že stále ještě existují lidé, kteří nás mohou důstojně zastupovat a nebudou jim lhostejné hlasy voličů, které by je vyslaly do vyšší politiky.

Kandidáta do Senátu MUDr. Aleše Nevrlu mnozí znají jako primáře gynekologicko-porodnického oddělení prostějovské nemocnice. Jeho kolegové ze zdravotnictví ho vnímají jako skromného, pracovitého a zodpovědného lékaře. Další ho poznali jako sportovce, kterému je vlastní styl fair-play.

Poslední dva roky je mým kolegou v Zastupitelstvu města Prostějova. Do něj ho přímo raketovým způsobem vyslaly preferenční hlasy voličů v posledních komunálních volbách. Jsem přesvědčená, že nikoho z nich zatím nezklamal. S Alešem Nevrlou jsme se v zastupitelstvu setkali jako nezávislí kandidáti za T0P 09. Cítíme ovšem velkou odpovědnost nejen vůči svým voličům, ale snažíme se zastupovat zájmy všech občanů Prostějova podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí.

Číst dál: Volme senátora, kterého si budeme všichni vážit!