Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Aleš Nevrla: Nechci slibovat vzdušné zámky

Prostějovsko – O místo zástupce regionu v horní komoře českého parlamentu se v nadcházejících senátních volbách uchází i známý prostějovský lékař Aleš Nevrla. Proč se rozhodl kandidovat? Jak by chtěl z pozice senátora pomoci řešit problémy regionu? Na tyto a další otázky naleznete odpověď v krátkém rozhovoru

Proč jste se jako uznávaný lékař rozhodl kandidovat do Senátu na Prostějovsku?

Předcházela tomu zralá úvaha, dlouhá léta se s plnou odpovědností věnuji svým pacientkám a tuto odpovědnost chci přenést i do výkonu funkce senátora, pokud od občanů dostanu ve volbách důvěru.

Co je podle Vašeho názoru nejdůležitější v programu TOP 09 a Starostů, za které kandidujete?

Jsou to především ekonomická témata. Úsporná opatření jsou nezbytná, bez nich se nemůžeme odrazit ode dna. Stejně důležité jsou všechny kroky, které povedou k odpovědnému a transparentnímu nakládání s veřejnými penězi. Nejen stát, ale kraje, obce a další veřejné instituce se musejí začít chovat jako správný hospodář.

Číst dál: Aleš Nevrla: Nechci slibovat vzdušné zámky

Volme senátora, kterého si budeme všichni vážit!

MUDr. Aleš Nevrla a MUDr. Danuše PelikánováProstřednictvím následujících řádků oslovuji všechny spoluobčany, kteří se nenechali znechutit stavem naší politické scény a rozhodli se zúčastnit podzimních krajských a senátorských voleb. Obracím se ale i na ty, kteří k volbám jít nechtějí. Chci jim dokázat, že stále ještě existují lidé, kteří nás mohou důstojně zastupovat a nebudou jim lhostejné hlasy voličů, které by je vyslaly do vyšší politiky.

Kandidáta do Senátu MUDr. Aleše Nevrlu mnozí znají jako primáře gynekologicko-porodnického oddělení prostějovské nemocnice. Jeho kolegové ze zdravotnictví ho vnímají jako skromného, pracovitého a zodpovědného lékaře. Další ho poznali jako sportovce, kterému je vlastní styl fair-play.

Poslední dva roky je mým kolegou v Zastupitelstvu města Prostějova. Do něj ho přímo raketovým způsobem vyslaly preferenční hlasy voličů v posledních komunálních volbách. Jsem přesvědčená, že nikoho z nich zatím nezklamal. S Alešem Nevrlou jsme se v zastupitelstvu setkali jako nezávislí kandidáti za T0P 09. Cítíme ovšem velkou odpovědnost nejen vůči svým voličům, ale snažíme se zastupovat zájmy všech občanů Prostějova podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí.

Číst dál: Volme senátora, kterého si budeme všichni vážit!

Nevrla vyzval primátora k práci na systému pro rozdělení prostředků na využití volného času

Kandidát na do Senátu PČR MUDr. Aleš Nevrla se obrátil dopisem na primátora města Prostějova s návrhem vytvoření pracovní skupiny ze zástupců všech politických stran. Cílem je vytvoření systému pro rozdělení prostředků pro podporu sportu a využití volného času dětí a mládeže. Jde o nové prostředky, které obdrží město na základě změny loterijního zákona. Smyslem změny bylo změnit neprůhledné užití částí výnosů provozovatelů loterijních aktivit. Prostředky jsou určeny primárně na podporu sportu a dalších volnočasových aktivit. Cílem iniciativy MUDr. Nevrly je přispět ke zlepšení situace ve financování sportovních a zájmových činností zejména mládeže, která je v Prostějově velmi diferencovaná.

Číst dál: Nevrla vyzval primátora k práci na systému pro rozdělení prostředků na využití volného času

Jak se volí do Senátu v Prostějově

Volby do Senátu ČR se konají jenou za 6 let. Voliči vybírají z kandidátů, které navrhnou různé politické strany, nebo z kandidátů nezávislých. Pokud kandidát získá více než 50 % hlasů, je zvolen senátorem hned v prvním kole. Pokud žádný kandidát nezíská přes 50 % hlasů, volí občané mezi dvěma kandidáty s nejvyšším počtem hlasů. Vítězem druhého kola se stává kandidát, který získá více hlasů.

Kandidáti do Senátu ve volebním obvodu č. 62 - Prostějov

  • Pavel Horák (KDU-ČSL)
  • Aleš Nevrla (TOP 09)
  • Božena Sekaninová (ČSSD)
  • Ladislav Županič (ODS)
  • Jaroslav Šlambor (KSČM)

Proč budu volit MUDr. Aleše Nevrlu

MUDr. Aleš Nevrla a PhDr. Václav KolářUkazuje se stále více, že Senát má v našem politickém systému své oprávnění. Je skutečně jakousi pojistkou proti rychlovýrobě legislativních zmetků. Aby však Senát takto skutečně fungoval, musí být složen z osobností, které mají důvěru svých spoluobčanů a za svou práci ručí vahou své osobnosti, která je prověřena léty životních zkušeností.

MUDr. Nevrla pomáhal škole, kde jsem působil, jako zdravotník na lyžařských kurzech. Od kolegů jsem věděl, že je sportovec tělem i duší, že si je dobře vědom významu sportu pro formování dětí a mládeže. Hlouběji jsem poznal MUDr. Aleše Nevrlu až v našem klubu TOP 09, kde jsem měl možnost vidět, jak váží slova, jak dovede nejrůznější problémy vidět v souvislostech, jež nám mnohdy unikají.

Ovšem, co skutečně zakládá váhu jeho osobnosti, to je výkon jeho lékařského povolání. MUDr. Nevrla je specializací gynekolog schopný interdisciplinárního pojetí. Jeho zájem o ochranu lidského života v samých jeho počátcích je velmi hluboký. Očekáváme podvědomě, že každý lékař je humanista, ale u doktora Nevrly jde o integrální chápání hodnoty lidského života, lidského údělu nejen v nějakých abstraktních proklamacích, ale v každodenním nasazení na porodním sálu. Primář Nevrla v tomto duchu formuje svůj tým, ale jeho pozitivní vliv daleko přesahuje okruh jeho profesních aktivit. Má velmi reálnou představu, jak by měla naše společnost fungovat, jaký žebříček hodnot by měl být podporován, na co by měl být kladen důraz, aby došlo k ozdravění naší společnosti.

Budu volit primáře Nevrlu. Budu ho volit s jistotou, že je to člověk, který je schopen dát svůj lidský a profesní potenciál do služeb toho, co všichni potřebujeme jako sůl: aby se pravda a slušnost staly v naší společnosti normou, abychom žili v právním státě, v bezpečí a přátelské pospolitosti.

PhDr. Václav Kolář

„Kdo má tak málo fantazie, že své lži musí opírat o důkazy, měl by raději rovnou mluvit pravdu.“ Oscar Wilde