Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Proč budu volit MUDr. Aleše Nevrlu

MUDr. Aleš Nevrla a PhDr. Václav KolářUkazuje se stále více, že Senát má v našem politickém systému své oprávnění. Je skutečně jakousi pojistkou proti rychlovýrobě legislativních zmetků. Aby však Senát takto skutečně fungoval, musí být složen z osobností, které mají důvěru svých spoluobčanů a za svou práci ručí vahou své osobnosti, která je prověřena léty životních zkušeností.

MUDr. Nevrla pomáhal škole, kde jsem působil, jako zdravotník na lyžařských kurzech. Od kolegů jsem věděl, že je sportovec tělem i duší, že si je dobře vědom významu sportu pro formování dětí a mládeže. Hlouběji jsem poznal MUDr. Aleše Nevrlu až v našem klubu TOP 09, kde jsem měl možnost vidět, jak váží slova, jak dovede nejrůznější problémy vidět v souvislostech, jež nám mnohdy unikají.

Ovšem, co skutečně zakládá váhu jeho osobnosti, to je výkon jeho lékařského povolání. MUDr. Nevrla je specializací gynekolog schopný interdisciplinárního pojetí. Jeho zájem o ochranu lidského života v samých jeho počátcích je velmi hluboký. Očekáváme podvědomě, že každý lékař je humanista, ale u doktora Nevrly jde o integrální chápání hodnoty lidského života, lidského údělu nejen v nějakých abstraktních proklamacích, ale v každodenním nasazení na porodním sálu. Primář Nevrla v tomto duchu formuje svůj tým, ale jeho pozitivní vliv daleko přesahuje okruh jeho profesních aktivit. Má velmi reálnou představu, jak by měla naše společnost fungovat, jaký žebříček hodnot by měl být podporován, na co by měl být kladen důraz, aby došlo k ozdravění naší společnosti.

Budu volit primáře Nevrlu. Budu ho volit s jistotou, že je to člověk, který je schopen dát svůj lidský a profesní potenciál do služeb toho, co všichni potřebujeme jako sůl: aby se pravda a slušnost staly v naší společnosti normou, abychom žili v právním státě, v bezpečí a přátelské pospolitosti.

PhDr. Václav Kolář