Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Nevrla vyzval primátora k práci na systému pro rozdělení prostředků na využití volného času

Kandidát na do Senátu PČR MUDr. Aleš Nevrla se obrátil dopisem na primátora města Prostějova s návrhem vytvoření pracovní skupiny ze zástupců všech politických stran. Cílem je vytvoření systému pro rozdělení prostředků pro podporu sportu a využití volného času dětí a mládeže. Jde o nové prostředky, které obdrží město na základě změny loterijního zákona. Smyslem změny bylo změnit neprůhledné užití částí výnosů provozovatelů loterijních aktivit. Prostředky jsou určeny primárně na podporu sportu a dalších volnočasových aktivit. Cílem iniciativy MUDr. Nevrly je přispět ke zlepšení situace ve financování sportovních a zájmových činností zejména mládeže, která je v Prostějově velmi diferencovaná.

Vážený pan primátor
Miroslav Pišťák
Městský úřad
Nám. T.G. Masaryka 12-14
79601, Prostějov

Prostějov, 7.9.2012

Vážený pane primátore,

žádám Vás o vytvoření pracovní skupiny, ve které by byly zástupci všech politických stran. Náplní pracovní skupiny by bylo vyhodnocení a předložení návrhu Zastupitelstvu města Prostějova na rozdělení finančních prostředků zaslaných Ministerstvem financí z výtěžku výherních a loterijních zařízení.

Děkuji za brzké vyřízení.

S pozdravem za klub TOP 09

MUDr. Aleš Nevrla