Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Nevrla: Děti jsou naší nadějí

Proč se uznávaný prostějovský porodník Aleš Nevrla rozhodl kandidovat do Senátu? Jak vypadá běžný pracovní den špičkového lékaře? Na jaké oblasti se v případě zvolení do horní komory českého parlamentu hodlá zaměřit? Odpovědi na tyto a další otázky najdete v rozhovoru.
Proč jste se rozhodl kandidovat do Senátu?
Dva roky působení v Zastupitelstvu města Prostějov mi daly možnost seznámit se s komunální politikou. Je to příležitost, jak ovlivnit regionální problémy, které mě samotného trápí. Následně přišla nabídka hájit barvy TOP 09 a Starostů v letošních senátních volbách. Prostějovsko, Tovačovsko a Kojetínsko osobně dobře znám. Politika strany, za níž jako nezávislý kandiduji, je mému vnitřnímu přesvědčení blízká. Nejen z těchto důvodů jsem nabídku po poradě s rodinou přijal s čistým svědomím. Rozhodně si neplním osobní ambice na získání funkce, to jsem nikdy neměl v úmyslu.
Čím je Vám blízký program TOP 09?
Je to pragmatický program, který přináší reálná řešení problémů bez ideologického balastu. Zdůrazňuje hodnoty, které jsou mi blízké. Oceňuji i realistický přístup ke členství v EU.
Jste vysoce kvalifikovaný lékař. Můžete laikovi popsat Váš běžný pracovní den?
Pracovní den „začíná“ v 7.00 ranní poradou za přítomnosti všech lékařů a vrchní sestry. Předáme si službu, doladíme operační program. Rozdělíme úkoly lékařům, popřípadě sestrám, prodiskutujeme aktuální problémy. Následuje vyšetření propouštěných pacientek, kontrola porodního sálu, 2x týdně velká vizita. V 8 hodin odcházím na operační sál, operuji nebo asistuji. Je to součást výuky mladých lékařů. Během programu aktuálně odcházím na porodní sál nebo do indikační ambulance. Po skončení programu se většinou věnuji administrativě oddělení. Dvakrát týdně mám odpoledne praxi v soukromé ambulanci. Služby v podobě fyzické přítomnosti na oddělení již nesloužím, jsem ale ve stálém telefonickém kontaktu s oddělením a případné závažné komplikace řešíme, někdy je nezbytná i má přítomnost na oddělení, nejčastěji to bývá v noci.
Jak Vám mohou Vaše pracovní zkušenosti pomoci v Senátu?
Myslím, že 32 let medicinské praxe mě naučilo rozlišovat mezi banalitami a věcmi zásadní důležitosti, rozhodovat se rychle a zodpovědně, ale také vidět malé detaily, které mohou mít na výsledek velký vliv. Ani jako senátor nepřestanu vykonávat svou lékařskou praxi.

Na jaké oblasti byste se v Senátu rád zaměřil?
V prvé řadě je to samozřejmě zdravotnictví. Je třeba vytvořit takovou legislativu, aby bylo dosaženo kvalitní a dostupné péče pro všechny. Dále životní prostředí – protipovodňová opatření, znečištění ovzduší, hustota dopravy a její dopad na obyvatele. V neposlední řadě volnočasové aktivity pro mládež, což chápu jako důležitý prvek prevence kriminality, osobnostního rozvoje člověka a v případě sportu i zdravého životního stylu.
Vaším volebním heslem je „Děti jsou nadějí Hané“. Jak byste tento slogan vysvětlil?
Heslo připomíná moji současnou profesi, současně je důkazem toho, že vnímáme ty nejzákladnější hodnoty společnosti. Děti jsou opravdu ve všech společenských systémech tím nejcennějším, symbolizují záruku kontinuity. Současná česká společnost navíc dramaticky stárne, dětí je málo.
Jaký máte vztah k volebnímu obvodu?
Celý můj život je spjatý hlavně s Prostějovskem. Sice jsem se narodil v Olomouci, ale tomu mohu přisoudit jen první 4 dny svého života a období studia Lékařské fakulty Univerzity Palackého. Jinak v Prostějově jsem vyrůstal, chodil do základní a střední školy, v Prostějově pracuji s přestávkami od roku 1981.
Co vnímáte jako největší problémy Vašeho volebního obvodu?
Problémů je spousta – namátkou jmenuji: nedořešená protipovodňová opatření v Troubkách, Plumlovská přehrada, hluková a dopravní zátěž v Prostějově, prachové znečištění ovzduší. Pochopitelně nelze pominout ekonomickou situaci – nezaměstnanost nad 10% či jeden z nejnižších průměrných platů v republice.
Máte prostor pro nějaké koníčky?
Člověk má jen tolik času, kolik je ochoten věnovat jedné věci na úkor jiné. Pro mne je to hlavně sport, práce na zahradě a kultura.
Rád sportujete, ale co jste naposledy četl nebo právě čtete?
Právě čtu Pravidla moštárny od Johna Irvinga. Je to můj oblíbený autor.