Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Volme senátora, kterého si budeme všichni vážit!

MUDr. Aleš Nevrla a MUDr. Danuše PelikánováProstřednictvím následujících řádků oslovuji všechny spoluobčany, kteří se nenechali znechutit stavem naší politické scény a rozhodli se zúčastnit podzimních krajských a senátorských voleb. Obracím se ale i na ty, kteří k volbám jít nechtějí. Chci jim dokázat, že stále ještě existují lidé, kteří nás mohou důstojně zastupovat a nebudou jim lhostejné hlasy voličů, které by je vyslaly do vyšší politiky.

Kandidáta do Senátu MUDr. Aleše Nevrlu mnozí znají jako primáře gynekologicko-porodnického oddělení prostějovské nemocnice. Jeho kolegové ze zdravotnictví ho vnímají jako skromného, pracovitého a zodpovědného lékaře. Další ho poznali jako sportovce, kterému je vlastní styl fair-play.

Poslední dva roky je mým kolegou v Zastupitelstvu města Prostějova. Do něj ho přímo raketovým způsobem vyslaly preferenční hlasy voličů v posledních komunálních volbách. Jsem přesvědčená, že nikoho z nich zatím nezklamal. S Alešem Nevrlou jsme se v zastupitelstvu setkali jako nezávislí kandidáti za T0P 09. Cítíme ovšem velkou odpovědnost nejen vůči svým voličům, ale snažíme se zastupovat zájmy všech občanů Prostějova podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí.

 

Na půdě magistrátu se Aleš Nevrla po celé dva roky projevuje jako skvělý zastupitel, který s rozvahou podporuje každý smysluplný návrh. Jako jediná opoziční strana si TOP 09 dovoluje nesouhlasit s řadou zásadních rozhodnutí prostějovské koalice ODS - ČSSD, která je v početní převaze.

Na počátku působení TOP 09 v zastupitelstvu jsme se pokusili prosadit Etický kodex zastupitele. Při hlasování jsme však neuspěli. Z iniciativy Aleše Nevrly pak mimo jiné vzešla žádost, aby Ministerstvo kultury ČR prohlásilo budovu Dony za státem uznanou kulturní památku. Bohužel ani při odvolání jsme neustáli silné lobbystické tlaky, směřující k jejímu zbourání. Další aktivitou, kterou Aleš Nevrla podporuje, je snaha o zneplatnění nevýhodné smlouvy města s firmou Manthelan a zrušení rozhodnutí o demolici kulturního a společenského centra. V tomto případě naše úsilí pokračuje. Zatím jsme ještě nevyužili všechny dostupné zákonné prostředky.

Letos na jaře se na plénu „Zdravého města Prostějov“ sešli občané s přestaviteli vedení města, aby definovali deset nejbolestivějších problémů našeho města. Na prvním místě jednoznačně dominovalo řešení problematiky heren a hazardu. Tento bod se nám podařilo prosadit do řádného programu jednání na zářijovém zasedání zastupitelstva města.

Pokud voliči dají svůj hlas Aleši Nevrlovi, bude je v Senátu zastupovat nezkorumpovatelný člověk s morálním kreditem, vysokým pracovním nasazením a velkým inteligenčním a emočním potenciálem. Lékař, který neusiluje o trafiku a přilepšení k penzi, nepřestane pracovat v oboru a nadále se uživí svou prací. Člověk, který vždy pracuje s nadstandardní odpovědností, kterou ho naučila jeho profese.

Aleš Nevrla je ideální pro voliče, kteří podporují „bezpartijní“ politiky, upřednostňující zájmy voličů před stranickými. Nedisponuje velkými finančními prostředky na volební kampaň a nebude tudíž zavázán žádným mocným sponzorům, kteří by v případě úspěchu očekávali protislužby. Alešův úsměv, povaha a slušnost přinášejí klid a pohodu. Věřím, že část toho dokáže přenést i na voliče a případné kolegy v Senátu.

MUDr. Danuše Pelikánová