Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Oblasti, na které se zaměří Aleš Nevrla po zvolení do Senátu

Zdravotnictví

Je třeba vytvořit takovou legislativu, aby bylo dosaženo kvalitní a dostupné péče pro všechny

Životní prostředí

Protipovodňová opatření, znečištění ovzduší, hustota dopravy a její dopad na obyvatele

Volnočasové aktivity pro mládež

Důležitý prvek prevence kriminality, osobnostního rozvoje člověka a v případě sportu i zdravého životního stylu