Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Komentář k otevřenému dopisu rodičů a trenérů

Zajímavý článek a la žena za pultem: http://www.vecernikpv.cz/…/15037-otevreny-dopis-treneru-rod…

Pokusil jsem se vystihnout některé omyly autora článku, je to trochu delší, snad nebudu příliš zkoušet trpělivost laskavého čtenáře

Vážení trenéři a rodiče, signatáři otevřeného dopisu,

Obrátili jste se na hejtmana Olomouckého kraje a primátorku statutárního města Prostějova, nikoli s konkrétními podněty a návrhy, ale se zcela nepochopitelnými urážkami některých opozičních zastupitelů v Prostějově. Dovolte mi, abych se k některým věcně vyjádřil.

Předně jako zastupitel mám při podílu rozhodování o správě věcí města Prostějova na rozdíl od Vás určité povinnosti a ty jsem slíbil plnit. Mezi ně patří i řádná starost o správu majetku města a hospodaření. Jistě jste si pečlivě prostudovali záznam z jednání zastupitelstva města Prostějova, kde se projednávalo založení spolku Prostějov olympijský. Lídr vašich týmů zde informoval zastupitele o projektu, který by měl být součástí širšího záměru národních olympijských center pro různé sporty. Jak jsem však zjistil na Ministerstvu školství, ono to tak není. Financování projektu se má uskutečnit z veřejně přístupného programu na rozvoj sportovní infrastruktury. Jde tedy o zcela běžné projekty, kam si mohl dát žádost kdokoli i samo město Prostějov. Nemohu se ubránit dojmu, že se jedná o pouhopouhý marketingový tah, aby se uměle zvýšil rating projektu.

Nevyjasněná je situace ohledně financování provozu. Žádal jsem a budu žádat, aby – pokud se projektu má účastnit město – byly předloženy konkrétní údaje, jak a za jaké peníze bude projekt nejen vystavěn, ale především jak bude provozován. Doposud se nám dostává pouze povšechných informací, že objekt tělocvičny bude hojně využíván prostějovskou mládeží a základními i středními školami. Trochu nepřesvědčivé se mi zdálo tvrzení, že provoz centra bude financován ze zisku. Jistě sami uznáte, že dělat něco, aniž by bylo zřejmé, kolik to bude stát je ve veřejném sektoru neodpovědné. Nechápu tedy Vaše rozhořčení nad legitimními požadavky, které vnesou do projektu více světla. Nejde totiž jen o Vaše týmy, jde o širší rozhled, kterému se budu ještě věnovat.

Ve Vašem dopise si stěžujete na neúnosné, ba hrozné podmínky, v nichž Vaše děti sportují. Nedávno jsme v rámci jednání sportovní komise navštívili zázemí 1. SK vedle ZŠ E. Valenty. Viděl jsem něco jiného. Moderní zařízení, které by mohla řada členů jiných týmů závidět. Nové haly pro tenisty v jejich areálu za kurty na Sportovní ulici, jejichž výstavbu spolufinancovalo město Prostějov, také asi nejsou v dezolátním stavu. Pokud jde o Volejbal a basketbal, též jsme se byli s komisí podívat na Sportovní hale, také nevykazuje známky Vámi popisovaných hrůz. Možná jde o jiná zařízení, které ale ve svém dopise nijak nespecifikujete. Rád se přijdu podívat. Vše lze opravit. Proto se mi zdá daleko vhodnější vynaložit prostředky na zvelebení stávajících zařízení, než budovat tělocvičnu, po níž sice emotivně voláte, ale o jejímž využití nemám, jako člen zastupitelstva jednoho ze tří členů spolku Prostějov olympijský, dodnes žádné konkrétní informace. V neposlední řadě musím říci, že v Prostějově se sportem zabývá daleko větší počet spolků, než Vaše čtyři, kteří jste signatáři dopisu. Od žádného jsem neslyšel podobné nářky na prostředí, v němž sportují. Pokud chtějí něco spravit, vyhrnou rukávy a jdou makat! Z posledních mohu jmenovat například lukostřelce. I jednota, jejímž jsem předsedou, před lety za svoje peníze vybudovala krásný beachvolejbalový areál. Nikoho jsme při tom nepotřebovali urážet. Máme sociální zařízení, nad nímž zrovna dvakrát nejásáme, ale snažíme se být trpěliví, protože na rozdíl od Vašich týmů dostáváme, stejně tak jako mnozí další, podstatně méně z dotačního koláče. Poukazujeme na to, ale neurážíme. Musím říci, že zvláště v poslední době se hodně v této oblasti podařilo zlepšit. Nebudu zde lacině porovnávat výši dotací pro Vaše VIP týmy a nás obyčejné. Mimochodem uvádíte, že vinou nepřejících opozičních zastupitelů je ohroženo sportování 700 dětí. Mohu Vás s velkou znalostí věci ujistit, že těch zbylých je daleko více a jsou, viděno Vaší optikou, daleko více ohroženi ve svém úsilí věnovat se kvalitně svému sportu. Pouze naše jednota jich eviduje 805. Jejich sportování je ohroženo něčím jiným. Nespravedlivým upřednostňování určitých skupin, kterým se říká preferované sporty. Chci tím na konkrétních příkladech doložit, že vím, o co se jedná v této oblasti a jako dlouholetý člen sportovní komise jsem řadu zařízení také navštívil. Pes je ale zakopaný někde jinde. My chceme, aby rovné podmínky měli všichni Prostějované, všichni rodiče a děti, které chtějí sportovat ve sportech, které se jim líbí.

A tak se ptám Vás, kteří takto emotivně vystupujete. Již máte jasno, jak budete zařízení využívat, kdo ho bude financovat, jak budou rozdělené mezi vás časové dotace využití objektu, kolik budete platit nájemné. Máte-li, proč to nebylo předloženo jako součást projektu zastupitelstvu? Proč musí zastupitel o tyto zcela samozřejmé informace, které přece musí být zpracovány ze všeho nejdřív znovu a znovu žádat, dokonce i v reakci na Váš ohavný pamflet? Máte-li tyto informace, předložte je prosím. Jinak je Vaše právo napsat takový dopis zpochybněno a budí dojem, že jste byli zneužiti. Další naléhavou otázkou je, proč jsou do projektu zapojené jen uvedené čtyři subjekty? Kdo takto rozhodl? Proč se buduje zrovna tělocvična, když máme Sportovní halu? Jde-li o veřejné prostředky, je nutná transparentnost diskuse, v níž budou pojmenovány problémy, stanovena jejich naléhavost a postup řešení. Proč se například dříve neopraví a nevybuduje zázemí pro atlety s potřebnými parametry tam, kde vždy bylo? Nebo proč se neopraví fotbalové hřiště tam, kde je nyní zoufale zničené. Chápu Váš úzký zájem, ale můj pohled zastupitele je a musí být daleko širší a proto kladu uvedené otázky. Vám to však nedává právo reagovat takto hrubým způsobem, i když si snažíte legitimitu získat pouhými 35 podpisy trenérů z deklarovaných 115.

Ne, vážení trenéři a zástupci rodičů, Váš dopis je příliš mělký, než aby se dalo uvěřit, že Vám jde o dobrou věc. Je to stejný marketingový tah jako celé, doposud nezdůvodněné Olympijské centrum, ovšem s jiným cílem. Zostudit ty, kteří vyžadují po vedení města i kraje odpovědné jednání, před veřejností. Pokud by Vám šlo o dobrý a vyvážený projekt, seznámíte se s našimi připomínkami a budete na ně věcně reagovat předložením požadovaných informací, které budou tak přesvědčivé, že nebude za těžko pro ně zvednout ruku. Bohužel Váš dopis obsahuje něco jiného.

Věřte, že pokud bych měl jistotu, že se skutečně jedná o projekt pro mládež, jak sami píšete, který bude doložený konkrétními rozvrhy náplně činnosti, využitím objektu a financováním provozu, z nichž bude zřejmé, že se nejedná pouze o několik vybraných vyvolených, ale skutečně o promyšlenou tréninkovou strategii, která bude zasahovat celé spektrum od nejmladších přípravek po nejstarší kategorie, které v Prostějově ještě aktivně sportují, pokud neodchází na studia, budu první, kdo jej podpoří. A tak nám jde paradoxně o stejnou věc. Vám pouze slovy, nám činy. Stejně tak ale poctivě říkám, že budu trvat na proporcionalitě, aby se v našem městě mohly rozvíjet všechny zájmové činnosti, ne pouze některé sporty. O to jsem vždy usiloval a usilovat budu!

V závěru dopisu píšete, že budete informovat ministryni Kateřinu Valachovou. Prosím, zašlete jí Váš dopis. Jsem přesvědčen, že to zcela postačí k ilustraci rozporuplnosti celého projektu.

V Prostějově 8. 7. 2016

Mgr. Ing. Aleš Matyášek, zastupitel, předseda Tělovýchovné jednoty Prostějov, z.s.