Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Krátce ze zastupitelstva 13.4.2015

Včerejší jednání zastupitelstva se protáhlo do půlnoci. Pokud by byly návrhy k jednání připraveny kvalitně, nebylo by třeba je opravovat a připravovat k nim pozměňovací návrhy.

Urychlení jednání zastupitelstva by přispělo, kdyby strany, které jsou v radě zodpovědné za přípravu materiálů, projednaly jejich znění s ostatními stranami, které jsou přítomné v zastupitelstvu. Pokud jsou ovšem materiály autoritativně předloženy bez projednání 7 dnů předem, nezbývá, než chyby opravovat cestou pozměňovacích návrhů.

Jedná se zejména o zásadní dokument Jednací řád Zastupitelstva města Prostějova, který byl předložen s takovými legislativními chybami, že nebylo možné jej takto přijmout. TOP09 spolu s ostatními stranami (ANO, KDU-ČSL, Změna pro Prostějov, ODS) dosáhly zřízení pracovní skupiny, která se tímto materiálem bude znovu zabývat.

Dále byly předloženy zastupitelstvu návrhy smluv o dílo na některé investiční akce. TOP09 musela na jednání zastupitelstva upozornit na hrubé chyby v textech obou smluv, které by mohly ohrozit pozici města při případných sporech s dodavateli. Jednalo se o vágní stanovení termínů dodávek prací.

TOP09 je přesvědčena, že s právním aparátem, který mají předkladatelé k dispozici, není možné, aby takové materiály byly zastupitelstvu předkládány.

Zarážející je i hrubá neznalost, situace v poskytování podpor v režimu de minimis v případě LHK Jestřábi s.r.o. Zde TOP09 očekává, že ve světle informací, které byly na zastupitelstvu předloženy, bude nutné učinit další opatření. TOP09 je jednoznačně pro podporu Prostějovského hokeje. Jeho budoucnost však vidí v prostějovských hráčích a zejména v prostějovské mládeži. Na tomto poli jsme pro jeho podporu. Na poli byznysu soukromých osob nikoli. Ani v tomto případě, nebyl návrh předložen se všemi relevantními informacemi. Chyběl zásadní dokument s uzávěrkou hospodaření obchodní korporace LHK Jestřábi, s.r.o. za rok 2014. Náměstek Pospíšil však přiznal, že jej má k dispozici.

TOP09 dnes vyzvala náměstkyni Alenu Raškovou, aby doložila své veřejné výroky o vulgaritách a nechutnostech na jednání zastupitelstva 15. 12. 2014. V opačném případě, aby se veřejně omluvila.

Aleš Matyášek, zastupitel, předseda MO TOP09

Místní sněm TOP09

16. března se v Prostějově uskutečnil místní a regionální sněm TOP 09. Ve zkratce se delgáti usnesli na tomto:

TOP09 se chce na místní i regionální úrovni nadále zabývat prosazováním hodnot, které nejsou asociální, ale konzervativní, prospolečenské a odpovědné.

TOP09 nesouhlasí se současnou komunistickou koalicí a protestuje proti jejímu současnému konfrontačnímu stylu, kdy brání v přímé účasti zástupců zvolených stran zastupitelstva v komisích Rady města Prostějova. 


Zprávu o činnosti za období březen 2013 - březen 2015 přednesl Ing. Aleš Matyášek, předseda místního výboru. Poukázal na náročnost, co se týče volební aktivity. Na podzim roku 2013 bylo třeba zajistit volby do Poslanecké sněmovny, na jaře 2014 volby do Evropského parlamentu a na podzim 2014 komunální volby. "Mohlo by se zdát, že jde o neúspěch ve srovnání s minulým obdobím. Vezmeme-li však celostátní politickou situaci, raketový nástup hnutí ANO a účast nových subjektů v kampani, nemusíme se za náš výsledek stydět," zhodnotil Ing. Matyášek.

Zmínil se i o situaci v městském Zastupitelstvu, kterou označil za velmi vyhrocenou. "Koalice s převahou jednoho hlasu, která je navíc postavená na donedávna nepředstavitelné spolupráci s komunisty se rozhodla válcovat iniciativy opozičních zastupitelů dosti razantním způsobem," upozorňuje Matyášek. Mezi úspěchy zařadil prosazení online přenosů ze Zastupitelstva a jako hrozbu označil nejmenování řady opozičních zastupitelů do komisí rady.

Výzvou do dalšího období je podle Matyáška posílení jména TOP 09 mezi občany Prostějova, přijímání dalších členů, ale i spolupráce s lidmi i organizacemi, kteří nechtějí být členy, ale naše práce je jim blízká. "Na tomto poli vidím do budoucna možnost hlubšího ukotvení TOP09 v Prostějově," uzavírá Matyášek.

Předsedou místního výboru byl zvolen Ing. Aleš Matyášek, místopředsedou MUDr. Zdeněk Dokládal. Členy místního výboru jsou pí. Iveta Černá, Mgr. Eva Šrotová, pí. Marie Janková, Ing. Tomáš Chalánek a p. Jaromír Tobola.

Zápis ke stažení zde >>

31. 3. 2015

Tento jednoduchý nadpis nemá upozorňovat na blížící se konec března, ale na zajímavou kulišárnu, kterou předvádí městská rada.

Trocha historie nikoho nezabije. Prostějov je město již nějaký čas, cca 625 let. Za tu dobu se ve městě stavělo a město se rozvíjelo. Také se bouralo, aby se město mohlo rozvíjet. Staré a nefunkční stavby musí ustoupit novým záměrům a myšlenkám. Proti tomu se nedá protestovat. Pokud to nové je lepší než staré, má to tak být.A tu se dostávám k datu v nadpisu. Městská rada jej stanovila jako datum, které mají k dispozici všichni tvořiví lidé, aby podali návrhy, co si počít s budovou Jezdeckých kasáren.

Číst dál: 31. 3. 2015

Zástupci TOP 09 a Nezávislých Prostějovanů v komisích

Rada Magistrátu města Prostějova zveřejnila složení komisí (poradních orgánů Rady). Zde je jejich přehled. Vyznačeni jsou i zástupci TOP 09 a Nezávislých Prostějovanů.

Číst dál: Zástupci TOP 09 a Nezávislých Prostějovanů v komisích

Byl jsem nazván antikomunistickým apoštolem

V listopadových RL jsem v článku „K zamyšlení“ vyjádřil jako člen zastupitelstva našeho města svůj názor na komunistickou koalici na radnici. Vcelku v klidu jsem si později přečetl reakci jistého J. Š., který mne ocejchoval výše uvedeným označením. Ve stejných RL reaguje totéž jméno na články dalších zastupitelů. K tomu jsem na prosincovém jednání zastupitelstva vznesl protest. Možná bych záležitost přešel podáním onoho protestu, kdyby se situace neopakovala v prosinci. Opět totéž jméno. Tentokrát již musím reagovat. Zaráží mne prostor, který měl pisatel k dispozici a zaráží mne, jak to, že dostal nejen články zastupitelů před uveřejněním k dispozici, ale dokonce daleko větší prostor nikoli k názorům, ale k osobním urážkám. K tomu jsem na základě svého protestu dostal dopis podepsaný primátorem města. Odvolává se v něm na tiskový zákon a má za to, že je vše v pořádku.
§10 Tiskového zákona hovoří jasně: Jestliže bylo v periodickém tisku uveřejněno sdělení obsahující skutkové tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby, má tato osoba právo požadovat na vydavateli uveřejnění odpovědi. Vydavatel je povinen na žádost této osoby odpověď uveřejnit.
Jak je vidět, na články lze vyžadovat uveřejnění odpovědi až po jejich zveřejnění. Tak hovoří Tiskový zákon. To je jeden aspekt problému.
Druhým, daleko závažnějším je, že dotyčné reakce nejsou argumentačně zaměřené na názory, které opoziční zastupitelé předložili veřejnosti. Jsou to pouhé osobní útoky proti jejich autorům, které se je snaží před veřejností znectít.
Připomíná mi to plamennou rétoriku komunistické éry – nikoli argumenty, názor proti názoru, svoboda projevu, ale osobní urážky.
Ano, v tomto smyslu se cítím být antikomunistickým apoštolem.

A proto nám všem, vážení spoluobčané, přeji za celý klub zastupitelů TOP09 do letošního roku hodně sil nejen k práci a zábavě, ale i odpovědnosti za naše město a jeho prosperitu.

Nový český výrobce sportovní výživy Survival