Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Metody a metody

Před nějakou dobou se v prostějovském tisku objevily komentáře k otázce tzv. Národního olympijského centra, které se vyjadřovaly k postoji některých opozičních zastupitelů následujícím způsobem:

„Mediální vystoupení všech nepřejících považujeme za nehoráznou urážku nás trenérů, rodičů a všech, kteří pomáhají sportu. Jen lžou a nesmyslně napadají projekt víceúčelové sportovní haly, kterou Prostějov opravdu moc potřebuje.“

Pomineme-li, že se jedná o styl éry normalizačního komunismu, který nemá v demokratické a už vůbec ne ve věcné diskusi co dělat, je zřejmé že jednak nevede k řešení problému a jednak hovoří o lžích a napadání, aniž by byl uveden jediný konkrétní případ. Takové metody používali komunističtí ideologové a kádrováci k likvidaci svých protivníků, když už je nemohli zabíjet. 

Obecně jistě platí, že čím více kvalitních sportovních zařízení, tím lépe. Jakou metodou však producenti výše uvedených konstrukcí dospěli k přesvědčení, že to má být zrovna tenis, volejbal, basketbal a fotbal je záhadou. Vždyť frekventanti těchto sportů využívají to nejlepší, co je k dispozici. Pokud jde o vyjádřeních opozičních zastupitelů, nezaznamenal jsem žádnou lež, nebo napadání kohokoli. Jistě, vždyť jde o otázky směřující ke kvalitě projektu. V kostce jde o následující: 

1. Ochranu zájmů města Prostějova ve stanovách spolku Prostějov olympijský, jež je nutné změnit, aby byl spolek funkční a jeho činnost nebyla v rozporu se zákonem. 

2. Předložení konkrétních řešení využití haly. Povšechné informace o využití k hodinám tělocviku škol a sportování 700 dětí jsou bez konkrétních škol skutečně úsměvné.

3. Finanční rozvaha o provozu zařízení. Nejde o peníze na investice, jde o finanční zátěž pro město při zajištění provozu hotového objektu. Příjmy – náklady. Jednoduché, proč tolik okolků?

4. Předložení konkrétního rozdělení pro využití jednotlivými sporty. Proč jsou jen čtyři, jaké bylo kritérium jejich výběru, kdo rozhodl? Proč se nepočítá s jinými sporty např. s florbalem?!

Z informací Ministerstva školství plyne, že Investiční záměr a s ním žádost o dotaci 110 mil. Kč byla podána bez vědomí zastupitelstva města dne 22. 1. 2016. Rovněž informace o garanci města na vybudování dopravní infrastruktury k projektu ve výši 15,1 mil. Kč není pravdivá. Jestliže zastupitelstvo žádnou z těchto důležitých věcí neprojednalo a neschválilo, musíme se tázat a tážeme proč? Je v pořádku, že spolek, jehož je město členem předkládá žádost o stomilionovou dotaci bez vědomí zastupitelstva? Chceme znát provozní kalkulace, způsoby financování, schémata využití. Obecné fráze o sportování dětí a mládeže nestačí. Žádáme profesionální zpracování podle obecně platných investičních pravidel. To, co bylo dosud předvedeno, jim je na hony vzdálené.

Jedině metodou transparentnosti projektu lze dospět k řešení, které bude v zájmu všech. Zatím však cítím snahu urvat si to své bez ohledu na ostatní. 

Jestliže dnes řešíme problém v jedné oblasti, měli bychom říci těm, kteří na své řešení stále čekají, že jsou na řadě a hlavně kdy jsou na řadě! Zde se mi ale zdá, že se stále řeší nové a nové „problémy“ jedněch a těch samých a ti ostatní … ??? 

Ne, nemusíte mít strach vážení tenisté, volejbalisté, basketbalisté a fotbalisté! Opoziční zastupitelé dělají pouze zodpovědně to, co slíbili. Nenechte se izolovat pochybnou exkluzivitou. Olympijská myšlenka staví na první místo účast všech. Pojďme tuto myšlenku společně aplikovat jako základ metod řešení společných problémů a zájmů – jasně, věcně, transparentně! V Prostějově musí skončit vláda metodou „rozděl a panuj“! Proti ní postavme metodu FAIR PLAY.

 

Aleš Matyášek, zastupitel TOP09 a nezávislí Prostějované.