Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Regionální výbor TOP 09 Prostějov

Regionálním předsedou byl zvolen Ing. Miloš Rubeš.

Zvoleni byli taktéž dva místopředsedové, a to místopředsedkyně Ing. Zuzana Ochmanová a místopředseda Ing. Tomáš Chalánek. Dále bylo zvoleno deset členů výboru, tři členové revizní komise a proběhla i volba delegátů na krajský sněm, který se bude konat 10. září 2011 v Olomouci.

 

Výbor regionální organizace Prostějov

Funkce Jméno
Předseda Ing. Miloš Rubeš
Místopředsedkyně Ing. Zuzana Ochmanová
Místopředseda Ing. Tomáš Chalánek
Členka výboru Iveta Černá
Člen výboru MUDr. Zdeněk Dokládal
Člen výboru Mgr. Miroslav Horák
Člen výboru Bc. Pavel Němec
Členka výboru Marie Janková
Člen výboru Ing. Roman Luczka
Člen výboru Ing. Aleš Matyášek
Člen výboru Ing. Petr Růčka
Člen výboru Jaromír Tobola
Člen výboru Břetislav Večerka

 

Revizní komise Regionální organizace Prostějov

Funkce Jméno
Předseda Ing. Zdeněk Šmíd
Členka komise Mgr. Bc. Eva Šrotová
Členka komise Daniela Tobolová