Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Němce děsí nová droga od Vietnamců z Čech. Sněmovní výbor se drogami nedávno zabýval.

Dne 13. 3. 2013 vyšel na stránkách Aktualne.cz článek Zuzany Kleknerové: Němce děsí ďábelský crystal - droga od Vietnamců z Čech. Následuje i rozhovor s bavorským ministrem vnitra Joachimem Herrmannem, který na specifické ohrožení z České republiky upozorňuje. Jedná se především o drogu s názvem Crystal Meth, tedy pervitin.
Zkušenost ukazuje, že s podobným problémem si nelze poradit lehce, nějakým jednorázovým řešením, ale řadou jasných opatření.
Situací se zabýval i sněmovní Výbor pro evropské záležitosti dne 28. 2. 2013. Zpravodajskou zprávu vypracovala poslankyně Jitka Chalánková. Jednalo se o Návrhy nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterými se stanoví pravidla pro sledování a obchod s tzv. prekursory drog.
Prekursory drog (z nich lze drogy vyrobit) jsou chemické látky s širokou škálou dovolených použití, např. při výrobě plastů, léčiv, kosmetických přípravků, parfémů apod. Pro zákonem povolené účely jsou obchodovány na regionálních a celosvětových trzích, ale některé z nich mohou být odvedeny z legálních distribučních cest a zneužity pro nedovolenou výrobu omamných látek. Pachatelé této trestné činnosti se proto pokoušejí získat tyto látky ze zákonného obchodu. Ilegální překupníci ,,nakupují“ potřebné prekursory drog v různých regionech světa. Kontrola prekursorů je tudíž klíčovou součástí boje proti nezákonné výrobě omamných nebo psychotropních látek.

V souladu s Úmluvou OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami z r. 1988 své povinnosti provedla i EU svými nařízeními. Vynětí léčivých přípravků obsahujících prekursory drog z působnosti obecných předpisů vedlo k situaci, kdy v některých případech nebylo možné zastavit či zabavit tranzitní zásilky i přesto, že očividně sloužily k protiprávním účelům. Z prekursorů jde např. o acetanhydrid - k výrobě heroinu nebo ephedrin, pseudoephedrin - k výrobě metamfetaminu.
Informace podal i generální ředitel Gen. ředitelství cel JUDr. Ing. Pavel Novotný a pracovníci Ministerstva zdravotnictví.
Situaci je třeba řešit na úrovni EU, tedy stanovit jednotná pravidla pro obchod s prekursory drog. Např. Polsko nepřistoupilo na pravidla navržená Českou republikou ve vztahu k registracím výdejů příslušných látek v lékárnách a Polsko tedy nyní funguje jako země, kde se takové nákupy realizují.
Trh s drogami ovládají v ČR cizinci, na obchodu s prekursory drog svůj podíl zaujímají jak cizinci, tak čeští občané.
V návrzích Nařízení KOM (2012) 548 a KOM (2012) 521 se stanovují pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog. Nastavuje se zpřísněná povinnost registrace všech uživatelů, zřízení evropské databáze prekursorů drog a rejstřík subjektů s registrací či povolením. Týká se tedy i přípravků, které byly dosud vyňaty. Je stanovena povinnost vývozce oznámit vývoz, povolení dovozu a vývozu. Konečně je stanovena povinnost členských států zadržet zásilku, pokud existuje důvodné podezření, že tyto látky jsou určeny pro nedovolenou výrobu omamných a psychotropních látek.
Jitka Chalánková zprávu zakončuje slovy: ,, Bylo nezbytně nutné přijmout opatření na úrovni orgánů Evropské unie. Pak může i Celní správa České republiky vykonat nesmírně důležitou a záslužnou roli. Jde o životy a zdraví především mladých lidí.“

Jitka Chalánková, poslankyně PSP ČR
členka Výboru pro evropské záležitosti
místopředsedkyně Výboru pro sociální záležitosti