Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Chalánková: TOP 09 hájí konzervativní hodnoty

„Konzervativní hodnoty a politika 21. století“ - takový byl název konference, kterou uspořádala krajská organizace TOP 09 v Olomouci. Pro Prvnizpravy.cz o ní hovořila poslankyně Jitka Chalánková (TOP 09).

 „Důvod byl nasnadě: lidem mnohdy chybí prostor pro kultivovanou diskuzi o základních problémech a pro členy politické strany je takováto diskuze přímo povinná. Proto jsme pro členy TOP 09 uspořádali debatu o ideových a programových otázkách. TOP 09 vychází z takzvaného Hodnotového desatera, což je dokument, který formuluje východiska naší politiky. Desatero ukazuje jasný, konzervativní směr, kterým se naše politika ubírá a který přilákal spoustu členů i podporovatelů. A právě ideová konference je místem, kde je možno tříbit názory a hledat cestu dál,“ uvedla pro Prvnizpravy.cz poslankyně Jitka Chalánková (TOP 09).

V předvečer hlavního programu promluvila slovenská europoslankyně Anna Záborská. „Ve velice závažném projevu zdůraznila především nutnost zachování a obranu křesťanských hodnot, na kterých Evropa vyrostla. Varovala před nebezpečím nové totality, které hrozí celé Evropě, pokud nebudeme schopni své křesťanské, potažmo židovské, kořeny hájit. Neboť jen tak si uhájíme svobodu,“ řekla Chalánková.

Sobotní program podle jejích slov zahájil člen Národní ekonomické rady vlády Petr Zahradník. „Vysvětlil současnou hospodářskou situaci a pozici České republiky. Ukázal možnosti řešení i možná nebezpečí či hrozby. Jsou to naši občané, naše domácnosti, které se z ekonomického hlediska chovají racionálně, ba přímo konzervativně. A nyní je nezbytné rozvinout investiční pobídky a maximálně využít současnou „štědrost“ Evropské unie,“ řekla Chalánková.

Po něm následoval poslanec Evropského parlamentu Jan Březina. „Ukázal a popsal konkrétní případy, kdy Česká republika nevyužila možnosti, které jako člen EU má. Oba přednášející apelovali za zlepšení podmínek pro zaměstnavatele,“ řekla Chalánková, která vystoupila v odpoledním bloku.

„Upozornila jsem na osobní a mravní odpovědnost politika při výkonu funkce. Důraz jsem kladla i na nebezpečí relativizace hodnot. Za největší hrozbu jsem označila neoliberalizmus. TOP09, jako konzervativní strana, musí hájit důstojnost každého jednotlivce a ochraňovat rodinu. Sociální v žádném případě neznamená socialistická,“ uvedla.

Poslankyně Anna Putnová hovořila o etice v podnikání, o nezbytnosti vlastností, jako je důvěra a vzájemná důvěra či o „stálé potřebě jasné a srozumitelné ideologie strany, na které je potřeba trpělivě pracovat“.

Na závěr promluvil poslanec František Laudát. „Hovořil o závažných problémech, o takzvané ´nefér výhodě´ a ´distribučních koalicích moci´. Popsal některá nebezpečí současného globalizovaného prostředí a neustále pokračující inflaci na celém světě. Je třeba stát se součástí řešení. Příklad takového řešení ukázal na zákonech či teorii reciprocity,“ řekla Chalánková.

Konferenci podle jejích slov pozdravil dopisem přednosta Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, přírodovědec a římskokatolický kněz Marek Orko Vácha. „Apeloval na politiky, kteří fakticky jsou a musí být vzorem mravnosti, vzorem pro mládež a celý národ. Odpovědnost politiků v tomto směru je dokonce mnohem důležitější než odpovědnost za svěřené finance či majetky,“ uvedla poslankyně.

Konference byla podle jejích slov živá a bohatá na diskusi. „Ukázala na potřebu spolu mluvit, naslouchat a kultivovat své názory a postoje. A závěr z Olomouce? Straně TOP 09 je jasná hierarchie hodnot a TOPka je připravena konzervativní hodnoty hájit a prosazovat,“ uzavřela.

(ac, foto: arch.)

Zdroj: www.prvnizpravy.cz

7.červen 2013 - 08:47