Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Zodpovídám se ze své práce

Jitka ChalánkováPo třech letech práce poslankyně Parlamentu České republiky nastal čas ohlédnout se zpět. Co se povedlo?

Někdy je úspěch doložen, tedy je zřejmé, co se podařilo prosadit. Méně viditelné bývá to, čemu se podařilo zabránit. I takové chvíle jsem zažila.

Poslanecký klub TOP 09, jehož jsem byla místopředsedkyní, zůstal jednotný po celou dobu trvání volebního období 2010 – 2013. Vnitřní diskuze byla profesionální a věcná.

Úspory, ke kterým se vláda zavázala, splnila. Snížila deficit veřejných financí bezpečně pod 3% HDP. Úspora znamená 250 mld. Kč. Přitom 70% z toho bylo ušetřeno na vlastních výdajích státu. Podařilo se prosadit spravedlivější rozdělení peněz změnou rozpočtového určení daní. V Olomouckém kraji si díky tomu polepšily rozpočty všech měst a obcí.

Pomohla jsem zprostředkovat, aby Olomoucký kraj z prostředků Evropské unie získal 2 miliardy na investice do vědy a výzkumu (Biomedreg, Regionální centrum pokročilých technologií).

 

Po dvaceti letech byl konečně schválen zákon o vyrovnání státu s církvemi. Kromě jiného v mnoha případech umožní rozvoj obcí a měst díky tomu, že dojde k odblokování pozemků.

Co se mi podařilo prosadit jako poslankyni? V rámci mého působení na pozici místopředsedkyně sociálního výboru parlamentu to bylo například vyřešení důchodů pro sirotky. Veřejný ochránce práv na tuto záležitost upozorňoval roky.

Dále tzv. kompenzace v případě nevyplaceného odstupného. Poradny pro rodiny mohou nadále využívat služeb mediátorů z řad odborníků – nejen advokátů.

Uspěla jsem se zákonem o snížení hluku při vysílání reklamy v televizi.

Jsem spolupředkladatelkou zákona o registru smluv. Podle tohoto je smlouva s veřejnou správou platná až po zveřejnění. Jde o součást projektu, tzv. Rekonstrukce státu. Do této významné protikorupční iniciativy jsem se zapojila a podepsala ji mezi prvními.

Ve Výboru pro evropské záležitosti jsem zpracovala 18 zpravodajských zpráv – především z oblasti zdravotních zákonů a zákonů týkajících se ochrany spotřebitele.

TOP 09 hájí konzervativní hodnoty. To znamená koncept sociálně – tržního hospodářství. To znamená respektování soukromého vlastnictví a osobní tvořivosti. To znamená odmítnutí socialismu a jakékoliv totality. A pro mne osobně to znamená i pomoc těm, kteří pomoc prokazatelně potřebují.

Vím, že cesta ještě bude dlouhá. Vyžaduje trpělivost a vytrvalost. Otevřenost a statečnost.