Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Obchodní a společenské centrum

Skončilo včerejší jednání zastupitelstva a mně tak napadlo, že asi nejvíce sil v posledním roce si vyžádala zaležitost kolem projektu Obchodně společenského centra.

Ve stručnosti jde o to, že se má zastavět oblast za kostelem až ke Komenské a dále dnešní provizorní parkoviště mezi Komenskou a Wolkrovou. Od počátku jsme téměř na každém zastupitelstvu předkládali návrhy, aby se o situaci jednalo a řešila se. Dost se o tom také píše v novinách.

 

Co je takovým zásadním momentem? Jednoduše řečeno v rámci tohoto projektu má být zbouráno KaSC a nahrazeno obchodním domem (teď se tomu říká galerie). Háček je v tom, že vedení města moc nevědělo a dosud neví, čím a jak tuto ztrátu nahradit. Jsou různé varianty. Meritum věci je však jednoduché: BUDE ZBOURÁNO TO, CO FUNGUJE A MĚLO BY BÝT postaveno něco jiného (to za prvé) a někde jinde (to za druhé). Za třetí (i když až v prvé řadě) bude to za peníze. Z našich kapes. A NEBUDE JICH MÁLO!Kdybychom měli postavit DŮM STEJNÉHO OBJEMU, který máme dnes fungující, v provozu a k dispozici, tak to spolkne až 250 milionů korun. No a to je právě kámen úrazu několika minulých jednání zastupitelstva.

Navrhujeme, aby se okolnosti této situace na zastupitelstvu projednaly a řešily. No a většina zastupitelů to moc nechce. Asi by se přišlo na to, že soudruzi z NDR udělali někde chybu. Jenže chyby je třeba napravovat a bez jejich pojmenování a hledání, CO S TÍM, to nejde. Takže. Město prodá soukromé firmě své nejlepší volné pozemky i s fungujícím zařízením. Soukromá firma toto zařízení zbourá. Město si od této firmy nechá postavit něco jiného a hlavně někde jinde, protože pozemky, na nichž stojí fungující kulturní a společenské zařízení, budou sloužit BYZNYSU dotyčné soukromé firmy. Kulturu tedy město i se svými občany odsune kamsi „za městské hradby“. Je tu jakási alternativa. Město si to postaví samo ve své režii. V OBOU případech to ale budou peníze města, kterými se to všechno zaplatí (150 – 250 MILIONŮ KORUN, dle velikosti nového zařízení). To snad může udělat jenom blázen.

A co na to náš klub? Napsali jsme to a jasně jsme to řekli na jednání zastupitelstva 20. 9. 2011. POŽADUJEME, v případě, že se smlouva s investorem bude měnit (a hle, radní již o změnách hovoří), NEPRODÁVAT celou oblast od kostela až po Komenskou. KaSC ZACHOVAT A OPRAVIT. Za daleko MENŠÍCH NÁKLADŮ může být REKONSTRUOVÁNO. Celou oblast PONECHAT v majetku města Prostějova. Prostor UPRAVIT podle nějakého ROZUMNĚJŠÍHO návrhu. Dokonce i tržnice může být zachována. Přirozeně, že ne ta obluda, která tam je dnes. Nedovedeme si představit PŘIROZENĚJŠÍ A DŮSTOJNĚJŠÍ oživení centra města.

Přeji vám, kteří jste ve zdraví dočetli až sem, klidné dny. Aleš Matyášek.

„Nikdy se nesměji nejlépe. Bojím se, že by to mohlo být naposledy.“ Jan Werich