Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Obchodní a společenské centrum

Skončilo včerejší jednání zastupitelstva a mně tak napadlo, že asi nejvíce sil v posledním roce si vyžádala zaležitost kolem projektu Obchodně společenského centra.

Ve stručnosti jde o to, že se má zastavět oblast za kostelem až ke Komenské a dále dnešní provizorní parkoviště mezi Komenskou a Wolkrovou. Od počátku jsme téměř na každém zastupitelstvu předkládali návrhy, aby se o situaci jednalo a řešila se. Dost se o tom také píše v novinách.

 

Co je takovým zásadním momentem? Jednoduše řečeno v rámci tohoto projektu má být zbouráno KaSC a nahrazeno obchodním domem (teď se tomu říká galerie). Háček je v tom, že vedení města moc nevědělo a dosud neví, čím a jak tuto ztrátu nahradit. Jsou různé varianty. Meritum věci je však jednoduché: BUDE ZBOURÁNO TO, CO FUNGUJE A MĚLO BY BÝT postaveno něco jiného (to za prvé) a někde jinde (to za druhé). Za třetí (i když až v prvé řadě) bude to za peníze. Z našich kapes. A NEBUDE JICH MÁLO!Kdybychom měli postavit DŮM STEJNÉHO OBJEMU, který máme dnes fungující, v provozu a k dispozici, tak to spolkne až 250 milionů korun. No a to je právě kámen úrazu několika minulých jednání zastupitelstva.

Navrhujeme, aby se okolnosti této situace na zastupitelstvu projednaly a řešily. No a většina zastupitelů to moc nechce. Asi by se přišlo na to, že soudruzi z NDR udělali někde chybu. Jenže chyby je třeba napravovat a bez jejich pojmenování a hledání, CO S TÍM, to nejde. Takže. Město prodá soukromé firmě své nejlepší volné pozemky i s fungujícím zařízením. Soukromá firma toto zařízení zbourá. Město si od této firmy nechá postavit něco jiného a hlavně někde jinde, protože pozemky, na nichž stojí fungující kulturní a společenské zařízení, budou sloužit BYZNYSU dotyčné soukromé firmy. Kulturu tedy město i se svými občany odsune kamsi „za městské hradby“. Je tu jakási alternativa. Město si to postaví samo ve své režii. V OBOU případech to ale budou peníze města, kterými se to všechno zaplatí (150 – 250 MILIONŮ KORUN, dle velikosti nového zařízení). To snad může udělat jenom blázen.

A co na to náš klub? Napsali jsme to a jasně jsme to řekli na jednání zastupitelstva 20. 9. 2011. POŽADUJEME, v případě, že se smlouva s investorem bude měnit (a hle, radní již o změnách hovoří), NEPRODÁVAT celou oblast od kostela až po Komenskou. KaSC ZACHOVAT A OPRAVIT. Za daleko MENŠÍCH NÁKLADŮ může být REKONSTRUOVÁNO. Celou oblast PONECHAT v majetku města Prostějova. Prostor UPRAVIT podle nějakého ROZUMNĚJŠÍHO návrhu. Dokonce i tržnice může být zachována. Přirozeně, že ne ta obluda, která tam je dnes. Nedovedeme si představit PŘIROZENĚJŠÍ A DŮSTOJNĚJŠÍ oživení centra města.

Přeji vám, kteří jste ve zdraví dočetli až sem, klidné dny. Aleš Matyášek.