Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

TOP 09 – můžeme se vám podívat do očí!

TOP 09 tři roky důsledně plnila svůj program. Slíbila, že udělá vše, aby stabilizovala veřejné rozpočty. Zde jsou výsledky – fakta místo mýtů:

Zvrátili jsme trend nárůstu státního dluhu.

Státní dluh nepřetržitě rostl a za vlád ČSSD dokonce i v letech slušného hospodářského růstu. Díky úsporným opatřením, které jsme zavedli především ve výdajích státu, se podařilo nejen zmírnit nárůst tohoto dluhu, ale dokonce jej zastavit. Bez úspor by byl dluh vyšší o více než 200 miliard korun. Ve třetím čtvrtletí roku 2013 státní dluh poprvé od 90. let klesl. V číslech je to o 24 mld. Kč, což byl zároveň první pokles za tři kvartály od 90. let. Umožnily to nejen úspory a snižování deficitu, ale také lepší řízení likvidity státu prostřednictvím Státní pokladny. Poprvé za mnoho let se výše dluhu stabilizuje a neroste.

V mezinárodním srovnání

Česká republika je jednou z nejméně zadlužených zemí v EU a také jedna z úzké skupiny těch, které splňují maastrichtské kritérium poměru dluhu na HDP na 60 %. Podobně jsou na tom i ostatní země regionu, kromě Maďarska.

Uspořili jsme desítky miliard na úrocích

Za našeho vedení ministerstva financí vzrostla důvěra zahraničních investorů v českou ekonomiku a zvýšil se také rating.

Nechali jsme na státním dluhu vydělat občany

Miroslav Kalousek jako první český ministr financí zavedl dluhopisový program pro veřejnost. Na úrocích ze státního dluhu tak profitují občané, nejen velké finanční společnosti.

Miliardy z daní navíc pro obce a města

Ve vládě jsme prosadili novelu, která posílila příjmy malých měst a obcí o 12 miliard. Díky úsporám ve státním rozpočtu a na úkor čtyř velkých metropolí - Prahy, Brna, Plzně a Ostravy. Doposud nebyl systém rozpočtového určení dani pro některé obce férový. Zatímco Pražan přinesl městu 30 000 korun ročně, na každého obyvatele menšího města získala obec do rozpočtu pouze 6 500 korun. Obce už také nemusí žádat každoročně o nejisté dotace, ale peníze na dotace určené se jim férově rozdělí. Tím jsme snížili riziko korupce.

Vliv novely prosazené TOP 09 a STAN = 3,7 miliardy korun pro obce. Pokud by tento vývoj pokračoval celý rok, získají obce až o dvanáct miliard korun více, než dostávaly doposud.

Snižujeme byrokracii

Prosadili jsme, že se v Česku zavede Jednotné inkasní místo. Od roku 2015 budou moci lidé místo na několika úřadech platit veškeré odvody státu na jediném místě. Bude to komfortnější pro občany a zjednoduší se administrativa. Sníží se počet formulářů, podání, plateb a sjednotí se kontrola. A navíc uspoří stát, lidé i firmy.

Zdanili jsme hazard a zvýšili jeho odvody

Díky našim návrhům platí provozovatelé hazardních zařízení státu konečně daň z příjmů. A kromě toho odevzdávají ještě vyšší odvody obcím a státu, které jim přinesou miliardy navíc. Už si jako dřív nemohou určovat, komu peníze darují. Navíc se nám podařilo zrušit téměř třetinu video - loterijních terminálů.

Chráníme spotřebitele na finančním trhu

Novelou zákona o spotřebitelském úvěru jsme zamezili nekalým praktikám nepoctivých poskytovatelů půjček. Ti např. už nemohou využívat předražených telefonních linek nebo žádat po lidech ručení směnkami. Poskytovatel může půjčit peníze jen tehdy, pokud si ověří, že člověk je schopen půjčku splácet. Za porušení hrozí mnohem vyšší pokuty. Lidé se také mohou obracet na finančního arbitra ve více záležitostech, pokud se cítí poškozeni.

Podpořili jsme školství, export, výzkum - a tím ekonomický růst

Přes masivní úsporná opatření jsme nezapomínali na důležité výdaje, které dlouhodobě podporují růst ekonomiky země. Proto jsme poslali daleko více peněz do školství, do investic týkajících se výzkumu a vývoje a také na podporu exportu mimo státy Evropské unie. Tak, aby se tam čeští zaměstnavatelé výrazněji prosadili a vytvářeli v tuzemsku pracovní místa.

Bojujeme proti podvodům

Zlepšili jsme spolupráci Finančně-analytického útvaru společně s daňovou a celní správou. Tím jsme odhalili podvody v řadu miliard korun. Stovky milionů korun z nelegálních zdrojů jsme pak zablokovali na účtech. Počet podnětů, které jsme předali orgánům činným v trestním řízení, se vyšplhal na stovky.

Byli jsme úspěšní v mezinárodních sporech

Ministerstvu financí se podařilo vyhrát mnoho mezinárodních sporů. Důrazným přístupem k mezinárodním arbitrážím jsme zachránili České republice několik desítek miliard korun. A dosáhli toho, že daňoví poplatníci už nejsou snadnou kořisti zahraničních společností (jako za vlád ČSSD např. 10 miliard korun za prohraný spor s CME).

Současný stav ekonomiky ve srovnání s ostatními státy Evropské unie

Přestože nás média a političtí protivníci neustále osočují, měli bychom si uvědomit, že:

Míra nezaměstnanosti v ČR je opravdu nízká

Česká republika má i navzdory nedávno skončené, 6 kvartálů trvající recesi, nejnižší míru nezaměstnanosti v regionu. Podobně nízká je i dlouhodobá nezaměstnanost (přesahující 2 roky).

Máme nejnižší podíl osob ohrožených sociálním vyčleněním nebo chudobou

Česká republika má díky konkurenceschopné ekonomice, produktivitě a sociálnímu systému nejnižší podíl osob ohrožených sociální exkluzí nebo chudobou.

Výdaje na financování a pojišťování exportu výrazně pomáhají českým zaměstnavatelům uchytit se na trzích mimo EU. Export je pro českou ekonomiku klíčový pro tvorbu pracovních míst. Proto jsme výdaje řádově zvýšili oproti minulým vládám.

Bankovní systém ČR je velice silně kapitálově vybavený, dokáže ustát i velice negativní případný vývoj ekonomiky.

Poslanci za TOP09 za Olomoucký kraj:

MUDr. Jitka Chalánková - Zodpovídám se ze své práce

Prof. Bořivoj Šarapatka - Prof. Bořivoj Šarapatka - Co se podařilo v minulém období