Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Prof. Bořivoj Šarapatka - Co se podařilo v minulém období

Bořivoj ŠarapatkaPři práci v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky jsem se snažil zúročit znalosti a zkušenosti ze své odborné práce vysokoškolského pedagoga i z činnosti v řadě odborných orgánů a v komunální politice. S tou souvisí například práce na novelách zákonů, a to o rozpočtovém určení daní a o obcích. Od začátku mého mandátu poslance jsem se v PS účastnil většiny hlasování (88, 4 %), v absolutních číslech to bylo 5 191. Od roku 2010 až do rozpuštění PS jsme tak projednali 616 zákonů, což vyžadovalo jejich studium, přípravu v klubu TOP 09 a ve výborech. Moje zapojení ve výborech, do nichž se soustřeďuje odborná a legislativní práce, souvisí s mým odborným zaměřením. Působil jsem ve výboru životního prostředí jako jeho místopředseda a dále jako předseda podvýboru pro ochranu přírody a krajiny. V tomto volebním období jsme ve výboru projednávali 24 zákonů, na některých jsem se podílel i jako předkladatel či zpravodaj. Jedná se například o zákon integrovaném registru znečištění životního prostředí, novelu zákona o ochraně přírody a krajiny, komplexní pozměňovací návrh zákona o vyhlášení Národního parku Šumava i o přípravu novely zákona na ochranu zemědělského půdního fondu.

V dalším podvýboru pro vědu a vysoké školy, jehož jsem jako vysokoškolský profesor byl členem, jsme řešili hlavně nový vysokoškolský zákon. Pokud budu hodnotit moji neúčast na hlasování, ta byla minimální (11,6 %) a byla řádně omluvena, a to zejména plněním povinností v Parlamentním shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (např. monitoring voleb), v Řídícím výboru Operačního programu Životní prostředí atd. Pro dokreslení činnosti v Řídícím výboru OPŽP uvádím, že jen v prvním pololetí t. r. jsme schválili celkem 2 744 projektů, z nichž 212 podali žadatelé z Olomouckého kraje. Do kraje se tak na tyto vybrané akce dostává celkem 2 125 985 016 Kč.