Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Rozpočet

V druhém z příspěvků, v nichž se chceme ohlížet za uplynulým prvním rokem v Zastupitelstvu města Prostějova se dotkneme rozpočtu města. Ten je pro každý rok důležitým dokumentem. Má své příjmy, které až tak moc nemůžeme ovlivnit neboť jsou dány zákonem. Co mnohem bezprostředněji ovlivňuje náš život jsou jeho výdaje. Ty můžeme rozdělit na zákonem dané a na ty, které jako orgán samosprávy určí Zastupitelstvo města na návrh Rady.

V  roce 2010 byl návrh rozpočtu schvalován 21. prosince.  Kromě  tzv. mandatorních výdajů obsahuje výdajová část rozpočtu výdaje investiční a neinvestiční. Neinvestiční jsou rozvrženy do dvaceti kapitol.

Naše připomínky k rozpočtu se týkaly dvou oblastí.

V prvé řadě nás zajímala částka 26,3 mil Kč, kterou budeme ještě do roku 2014 posílat do společnosti MIPROSTAV.

Ano, jedná se o prostějovský akvapark. Prostavěné peníze jsou ve výši 181 mil. Kč. Do roku 2014 se výše uvedenými splátkami dostaneme  k 220 mil Kč. To je více než 1/5 navíc. Na dotaz jak to funguje bylo sděleno, že se jedná o veřejnoprivátní partnerství na základě smlouvy. Je to veřejnoprivátní partnerství trochu na ruby, když postupem času se odmazává privátní složka a narůstá složka veřejná úměrně tomu kolik do projektu město vloží veřejných prostředků. Poučení pro další takové projekty je takové, že nás společně stojí docela velké peníze.

Druhá oblast, která nás zajímala, byl návrh na veřejnou finanční podporu. Ta byla v rozpočtu jmenovitě navržena pro tzv. preferované sporty. Podle našeho názoru je takový přístup velmi problematický. V Prostějově se věnuje sportu a dalším zájmovým činnostem daleko více občanů v podstatně více oborech a je zapotřebí věřejné prostředky rozdělovat podle jiných kritérií, než podle rozhodnutí o tom, že nějaký sport bude nebo nebude VIP kategorie. Veřejné prostředky mají být použity k veřejnému rozvoji. V této oblasti to je rozvoj využití volného času našich dětí v té nejširší škále, kterou poskytují rozličné organizace ve městě. Mlhavé zdůvodnění VIP sportů propagací města, to jistě není cesta, kterou bychom se chtěli ubírat.

Při projednávání současného rozpočtu jsme, poučeni z toho minulého, již navrhli, aby prostředky na veřejnou finanční podporu byly v rozpočtu vyhrazeny v jedné položce a aby se při schvalování  konkrétních částek braly v potaz skutečné potřeby k rozvoji této oblasti života občanů našeho města. Bohužel většině zastupitelů je tento pohled cizí a tak budeme nadále děleni na preferované a nepreferpované občany. Pro letošní rok je poměr preferovaných vůči nepreferovaným v penězích 8.8 mil : 2 mil. Kč. Vyjádřeno počtem sportů  je potom tento poměr 5 VIP sportů : všechny ostatní sporty!

Příště se VFP dotkneme trochu podrobněji.