Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Prohlášení ke kauze Obchodního a společenského centra Prostějov

kaskoČlenové Zastupitelstva města Prostějova zvolení za TOP09 a KDU-ČSL podali v souvislosti s případem plánované demolice KaSC a výstavby obchodní galerie v centru města podnět Ministerstvu vnitra České republiky k prošetření okolností výběru návrhu, sjednávání Smlouvy o smlouvách budoucích a postupu vedení města v této záležitosti. 

 

Projekt, tak jak je nyní prezentován veřejnosti, není v souladu s vyhlášeným záměrem, ani se zájmy občanů. Má být zničeno stávající funkční Kulturní a Společenské centrum. V lokalitě, v rozporu se záměrem, zanikne důležitá funkce pořádání plesů, koncertů a jiných společenských akcí. Srovnatelná možnost v našem městě není. Vznikne tak rozsáhlý komerční monoblok.  Takové pojetí však není v souladu se současnými urbanistickými trendy. Nebyly zpracovány žádné právní a ekonomické analýzy rizik. Ta se nyní snaží vedení města eliminovat dodatkem ke smlouvě. Ptáme se proč?

Existuje vážná pochybnost o dodržení Zadávacích podmínek záměru. Veřejnosti jsou předkládány podobně nepřipravené vize náhradních řešení. Ty budou vyžadovat další a další finanční prostředky z rozpočtu města. Není tak respektována zásada dobrého hospodaření. Musíme v této souvislosti poukázat na případ předraženého akvaparku za 220 milionů korun.

Usilujeme o to, aby se podobně sporné projekty v našem městě přestaly silou prosazovat. Požadujeme, aby byl konečně brán vážně názor nemalé části našich spoluobčanů – signatářů petice, která byla v rozporu se zákonem i vyhláškou dlouho ignorována.  Jsme přesvědčeni, že prověření případu ukáže, jak postupovat v souladu se zákony a usnesením zastupitelstva našeho města. Věříme, že jedině transparentní prověření všech okolností je v zájmu občanů našeho města.