Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Prostějov plně nevyužívá svůj turistický potenciál

Loutkové divadlo LOUDIDLOProstějov byl vždy přirozeným centrem Hané a městem s bohatou historií. Do dnešních dnů se v našem městě dochovalo mnoho zajímavých památek z různých období. Z nejvýznamnějších jmenujme Národní dům s divadlem, muzeum, nová radnice, zámek, prostějovské kostely, ale také městský a židovský hřbitov.  Velkou škodou ale je, že Prostějov mimo muzeum a radniční věž další památky k prohlídkám nenabízí. A přitom, kdo někdy navštívil reprezentativní interiéry naší nové radnice, byl jistě ohromen jejich impozantností. Podobné je to také s Národním domem, secesní perlou, která je sice na seznamu národních kulturních památek, ale kterou si většina turistů přijíždějících do Prostějova prohlíží pouze zvenčí.

Přáním a cílem TOP 09 a nezávislých Prostějovanů je z Prostějova vytvořit turisticky atraktivní lokalitu, která by nabízela otevřené památky a kulturní akce, které přitáhnou návštěvníky k prožití nevšedních zážitků. Cestou je zřízení průvodcovské služby v turistické sezóně v nové radnici (sídle magistrátu), Národním domě a po dokončené rekonstrukci také například v kostele sv. Jana Nepomuckého u kláštera milosrdných bratří. Příležitostně se pro turisty mohou zpřístupňovat další kostely či městský hřbitov a židovský hřbitov. Lákadlem však jsou také nadregionální kulturní a společenské akce, které připomínají bohatou historii a tradice Prostějova. K tomu je zapotřebí, aby město své památky a akce cíleně a efektivně propagovalo na veletrzích a výstavách cestovního ruchu a v odborných turistických časopisech. Důležitá je také spolupráce s agenturou CzechTourism, Svazem měst a obcí České republiky, Olomouckým krajem, okolními mikroregiony a dalšími neziskovými a komerčními subjekty v oblasti cestovního ruchu a kultury.

Narodil jsem se v Prostějově a k městu cítím velmi intenzivní vztah. Mrzí mě, když se nevyužívají všechny možnosti, které by Prostějov prezentovaly jako město památek a kultury. Nenechme ležet ladem skrytý potenciál našeho města a bohaté dědictví našich předků. S rozvojem turistiky totiž souvisí i rozvoj města. O tom, že to funguje svědčí zkušenosti z měst obdobné velikosti. Jsou města, která nenabízí tolik památek jako Prostějov, přesto dokáží přitáhnout turisty.

Marek MoudrýTOP 09 a nezávislí Prostějované se turistickému oživení Prostějova chtějí věnovat, tak aby město bylo prosperující a přátelské k občanům i turistům. Cítíte-li to stejně, budeme rádi, když nás podpoříte. Společně máme šanci to dokázat!

Autor článku Ing. Marek Moudrý je zástupcem ředitele Střední odborné školy podnikání a obchodu, spol. s.r.o. v Prostějově, kde také vyučuje předměty Marketing, Legislativa a podnikání v EU a Marketing turismu. Ing. Moudrý je nezávislým kandidátem na kandidátce TOP 09 a nezávislí Prostějované a patří mu číslo 2.