Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Ing. Václav Kopečný CSc.

Ing. Václav Kopečný CSc.Mé jméno je Václav Kopečný. Narodil jsem se v Prostějově-Vrahovicích v rodině vědeckého pracovníka a žiji zde dodnes. Jsem prostředním z pěti dětí. To, a že náš otec byl významným vědcem (lingvistou) s výrazným křesťanským cítěním, mne zprvu bezděčně a později uvědoměle silně formovalo (sociální cítění a vášeň k poznávání).

Vyrůstali jsme na předměstí Prostějova. Vztah k toulkám, krajině, přírodě mne přivedl ke geologii, mé velké a celoživotní lásce. Od začátku profesní dráhy jsem působil jako vysokoškolský pedagog a vědecko-výzkumný pracovník (na katedře geologie PřF UP). Rád jsem svoje poznatky a zkušenosti předával, rád jsem učil (a dodnes učím), rád jsem chodil krajinou, při tom dělal geologické mapy a výzkumy na mnoha místech naší vlasti, hlavně na Vysočině a v Jeseníkách, různé geologické posudky jinde, naši zemi trochu znám (je tak krásná; mrzí mě, že většinu neznám). Zlatým hřebem byla účast na geologických expedicích v Jemenu, celkově tři roky. V odlehlých místech, kam noha cizincova dosud nevkročila, za neuvěřitelných podmínek. To člověka naučilo uvědomit si, co je v životě důležité, čili skromnost, nadhled, přátelství atp. Pár měsíců jsem pracoval jako geolog na uhelném dole uprostřed džungle na Borneu. Mám asi 30 odborných publikací (nepočítal jsem to), zpracoval jsem petrografický systém krystalinika jihu Arabského poloostrova. Přes dvacet let jsem pracoval jako úředník na odborech ŽP v PV a OL.

Jsem ženatý, manželka MUDr. Eva Kopečná je praktická lékařka, máme dvě dospělé děti.

Jako věřící křesťan mám přirozenou tendenci ke konzervatismu, tj. prosazování důsledné osobní svobody a s ní související odpovědnost, úcta k tradicemi osvědčeným a ověřeným životním hodnotám. Konzervativní hodnotou je také finanční efektivita, úspornost, odpovědnost za stav světa, konkrétně té části světa, kterou mohu ovlivnit. Odpovědnost za prostředí, v němž moje rodina žije: nejen životní prostředí ve smyslu přírody, ale opravdu to prostředí, v němž žijeme a jehož nejsme vlastníci, nýbrž správcové a našim potomkům odpovídáme za jeho stav. Proto je třeba postupovat proti zadlužování a s velkým rozmyslem a efektivně nakládat s veřejnými prostředky a veřejným majetkem, jakoby nám přes ramena koukali naši pravnuci.

Mám naději, že toto všechno je zahrnuto v poslání TOP 09, jediné strany, která má ke konzervatismu blízko.