Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

MUDr. Danuše Pelikánová

MUDr. Danuše PelikánováMé jméno je Danuše Pelikánová. Narodila jsem se v roce 1968. Od dětství a až do současnosti bydlím v Prostějově, ke kterému mám vřelý vztah.

Pracuji jako ambulantní specialista-lékařka-pro choroby kožní a pohlavní. Ordinaci provozuji ve zdravotnickém zařízení na ulici Karlov v Prostějově.

Do zastupitelstva jsem byla zvolena před osmi lety jako nezávislý kandidát Strany zelených a před čtyřmi lety jako nezávislý kandidát za TOP 09. Vzhledem k povolebnímu výsledku - pokračování již zavedené “velké koalice“, která na radnici vytvořila pohodlnou většinu, s možností o všem bez diskuse rozhodovat, jsme se v klubu opozičních zastupitelů snažili hájit zájmy občanů našeho města. K mnoha rozhodnutím vedení města jsme však mohli vyjádřit pouze své osobní stanovisko nebo podat protinávrh. Úspěchem v tomto volebním období bylo alespoň kosmetické omezení působení heren na území města.

Kandidátka TOP 09 a nezávislí Prostějované má kvalitní a dobře nastavený program rozvoje města, na kterém se podílela řada osobností, odborníky z různých odvětví na kandidátní listině a předpoklad týmové práce. Program TOP 09 mi umožňuje i nadále prosazovat mé priority, zdravé životní prostředí a podporu kvalitní sociální politiky města, se zaměřením na mládež i starší občany.

Přijďte dát v říjnových volbách do městského zastupitelstva hlas kandidátce TOP 09 a nezávislí Prostějované.