Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

PhDr. Miloš Kvapil

PhDr. Miloš KvapilMé jméno je Miloš Kvapil. Jsem už pátým rokem důchodce, nikoliv však důchodce pasivní.

Celý život jsem se zajímal o literaturu a její působení na populaci. V současné době je její funkce umenšována ve prospěch sportu. Soudím, že podpora sportu v této historické situaci navozuje mínění, že lze žít na úkor druhých tím způsobem, že se budu věnovat pouze a výlučně sportu. Proti této qasifilosofii se naše strana musí radikálně postavit a zdůraznit, že jen cílevědomá a smysluplná práce je nejen cílem ale i prostředkem ke zvýšení úrovně, a to nejen našeho města.

Jsem ženat, mám čtyři dcery a osm vnoučat. Miluji turistiku bez ohledu na nadmořskou výšku a publikuji texty poetické i odborně knihovnické. Jsem prostějovským rodákem a přesto, co jsem v Prostějově všechno zažil, mám toto město a většinu jeho obyvatel rád.