Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Mgr. Hana Vačkářová

Mgr. Hana VačkářováJmenuji se Hana Vačkářová, narodila jsem se v roce 1977 v Prostějově, kde jsem studovala, žiji a pracuji a i přes různé nabídky práce mimo město jsem zůstala věrná svému rodišti.

Po studiu na střední zdravotnické škole jsem chtěla pokračovat dál na vysoké škole a tak mé kroky vedly ke studiu na VŠ pedagogické, University Palackého v Olomouci obor zdravotní a sociální péče. Po prvním ročníku studia jsem však stále měla nutkání dělat praktické zdravotnictví, proto jsem přešla na dálkové studium a paralelně studovala fyzioterapii v Brně. I přesto, že jsem si vyzkoušela pracovat a žít půl roku mimo republiku, jsem věděla, že chci žít a pracovat v Čechách. Táhlo mě to zpět do rodného města, k práci, která mě naplňuje. Po úspěšném absolvování svých studii se mým odrazovým můstkem stal ústav sociální péče ve Vícemeřicich, kde jsem dokázala skloubit oba obory dohromady, což pro mě jako čerstvého absolventa byla obrovská zkušenost. Po roce přišla nabídka pozice fyzioterapeuta, jako zástup za mateřskou, do soukromé firmy Medicoms, psal se rok 2003. Ze zástupu se stal trvalý pracovní poměr, který trvá dodnes.

Má práce je zároveň mým koníčkem, i přesto, že vyžaduje neustále vzdělávání a věnování se jí naplno, najdu si vždy čas i na svou rodinu, přátele a zájmy. Jsem aktivní člověk, který své pracovní vytížení kompenzuje nejraději pohybem, ale umím relaxovat a odpočívat i u milovaného kreslení.