Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Bc. Veronika Tobolová, DiS.

Bc. Veronika Tobolová, DiS.Jmenuji se Veronika Tobolová. V mém rodném Prostějově jsem absolvovala Cyrilometodějské gymnázium a poté nastoupila na CARITAS - Vyšší odbornou školu sociální v Olomouci. V roce 2013 jsem absolvovala bakalářský program v oboru Charitativní a sociální práce. Ve studiu stále pokračuji a věnuji se zejména kontrole kvality sociálních služeb. Mezi mé pracovní zkušenosti patří zatím hlavně prázdninové brigády, jak už to tak u studentů bývá. Během studia jsem však měla možnost pracovat v rámci praxe v zařízeních, poskytující sociální a zdravotní péči různým cílovým skupinám, např. Dům pokojného stáří Bohuslavice, středisko Samaritán pro lidi bez domova, Azylový dům pro ženy nebo Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách u Opavy. Zkušenosti mám také se sociální prací v zahraničí, kde jsem strávila dva měsíce jako koordinátor sociálních služeb potřebným lidem. Své zkušenosti bych chtěla nabídnout při komplexním řešení Prostějovské sociální politiky, tak abychom všem občanům byli schopni nabídnout důstojný život, navzdory nesnázím, se kterými se v životě setkali.