Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Volíme Karla

Děkujeme všem, kteří podpořili v prvním kole Karla Schwarzenberga. Výsledek prvního kola je pro všechny občany novou nadějí. Nadějí, že politika v naší vlasti se začne ubírat jiným směrem. Pryč od opoziční smlouvy a stínů uplynulého podivného období. Směrem k občanům, ke všem lidem, kteří vyznávají trvalé hodnoty slušnosti, rodiny, práce pro společnost, úcty k bližním a odpovědnosti. Po takové politice volá většina moudrých lidí. Karel Schwarzenberg je zárukou toho, že se nová politika začne prosazovat!