Slogan

 • TOP09 Prostějov na Facebooku
 • RSS kanál TOP09 Prostějov

Pozitivní návrhy, co je psáno, to je dáno!

Poslední dobou se často setkávám s tvrzením, že je opozice v zastupitelstvu pouhým kritizujícím elementem a že nikdo od ní neviděl ještě ani jediný pozitivní návrh. Posuďte sami, navrhovali jsme a navrhujeme:

 1. Spravedlivou a systematickou podporu dětí a mládeže při pěstování sportovních a volnočasových aktivit, dlouhodobou partnerskou spolupráci města s organizacemi, které se o děti starají.
 2. Reálnou a funkční revitalizaci centra Prostějova v lokalitě Wolkerova-Komenská-Úprkova v zájmu obyvatel našeho města s ohledem na petici občanů města s 2500 podpisy o zachování KaSC
 3. Zachování tržnice v centru města a její modernizaci
 4. Rekonstrukci historického objektu Jezdeckých kasáren a přilehlé jízdárny a jeho využití na základě odborné diskuse
 5. Vybudování koupaliště za Kosteleckou ulicí, nejlépe v podobě 8 dráhového 50 m bazénu s příslušenstvím a možností výhledového zastřešení
 6. Úklid hlavních městských komunikací ve správě Olomouckého kraje více než dvakrát za rok
 7. Respektování práva občanů přednést své návrhy na jednáních zastupitelstva
 8. Odstranění závor, které brání invalidním spoluobčanům parkovat na ulici Školní
 9. Zpracování a předložení funkčního a reálného projektu Národního olympijského centra jako rozšíření příležitostí pro sportovní aktivity zejména prostějovské mládeže

Tím nejdůležitějším a nejvíce pozitivním návrhem však je péče o trvalé posilování principu transparentnosti samosprávy.

Tento princip byl v poslední době nepochopitelným způsobem dosti zdeformován.

 

Rada města přestala na webu zveřejňovat zápisy o průběhu jednání zastupitelstva. Nahradila je pouhým přehledem diskutujících s výsledky hlasování. Občané si najednou již nemohou přečíst z oficiálního dokumentu o jednání jejich zastupitelstva, jaká stanoviska jednotliví zastupitelé k daným tématům přednesli. Nemohou v nich listovat, hledat informace ke svému problému s jistotou, že jde o autentický dokument, neboť co je psáno, to je dáno. Většina rozumných lidí mi dá jistě za pravdu, že to není krok pozitivní, ale krok objektivně negativní. Je to skoro vědomé kladení překážek v účasti na správě společných věcí nejen nám zastupitelům, ale všem občanům. Neexistují žádné rozumné důvody k takovému omezení přístupu k informacím. Vždyť to doposud bez problémů šlo! Skutečně se mám obávat, že takto vypadají představy rady o otevřenosti radnice? Nebo se snad autoři této nemilé změny za svá vystoupení před občany stydí?
Pánové a dámy radní by se měli vrátit k již osvědčenému a léta používanému formátu zápisů, kde občané mohli najít zajímavé postřehy a názory svých zastupitelů. Jsem totiž přesvědčen, že i tento návrh je veskrze pozitivní a těším se na další spolupráci se všemi kolegy zastupiteli při diskusích o řešení problémů našeho města, jež si budou moci následně přečíst i naši spoluobčané.
Všem občanům přeji za sebe, celý klub i prostějovskou TOP09 slunné a pohodové letní dny. :-)

Aleš Matyášek, zastupitel
TOP09 a nezávislí Prostějované