Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Reakce klubu zastupitelů TOP 09 Prostějov do Prostějovského týdeníku

Vážená redakce,

ve Vašem listě jste dne 23. 2. 2011 na straně „18 sport“ otiskli informaci, která hrubým způsobem zkresluje průběh části jednání Zastupitelstva města Prostějova.

Ohrazuji se proti znění nadpisu, kterým je uvedena podstatná část článku, jehož zjevným cílem je poškodit jméno moje a mých kolegů v očích veřejnosti.

Ten, koho jsme odmítli podpořit je občanské sdružení Fotbal Prostějov, o.s. a nikoli prostějovskou kopanou, jako takovou, která je reprezentována sportovci, trenéry a pracovníky, kteří se jí skutečně věnují.

Na jednání zastupitelstva dne 15. 2. 2011 jsem jménem klubu TOP 09 přednesl protinávrh k bodu 14.1. schváleného programu, v němž se mj. navrhuje usnesení, kterým se neschvaluje poskytnutí částky 500 000 Kč občanskému sdružení Fotbal Prostějov, o.s. Důvodem návrhu není zbytečnost podpory, ale nejednoznačnost určení osob příjemců při jejím poskytnutí. Částka má být totiž rozdělována, jak je patrné i z Vašeho článku, dalším subjektům. V návrhu na poskytnutí podpory však není uvedeno, kdo a za jakých podmínek bude rozhodovat o převedení prostředků konečným příjemcům. Podle § 85 c) Zákona o obcích je vyhrazeno pouze zastupitelstvu obce rozhodování o poskytování dotací. Je tedy přípustné pouze poskytnutí dotace přímo konečnému příjemci dotace a žádný prostředník nemůže o jejím použití směrem k dalším příjemcům rozhodovat.

Podpora pro konečné příjemce měla být projednána v následujícím bodě programu 14.2. Zde jsme byli připraveni navrhnout navýšení navrhované podpory právě o částky, které by nebyly na základě našeho návrhu poskytnuty prostředníkovi.Tolik fakta o kopané.

Drobnosti ve formě osobních invektiv uvedených ve Vašem článku vůči mé osobě a informace o bouřlivosti jednání mi nestojí za komentář. Přesto se ještě vyjádřím k Vámi uvedené myšlence o nalévání peněz do vrcholového sportu. Slovo “nalévání” se v celém textu předneseného návrhu nevyskytuje ani jednou. A nevyskytuje se v něm ani žádná taková myšlenka, o níž tvrdíte prostějovské veřejnosti že jí završuji celý “veskrze zmatený” projev.

Vážená redakce, žádám o uveřejnění omluvy mě, mým kolegům, členům Zastupitelstva města Prostějova zvoleným za TOP09 a všem občanům města Prostějova neboť jste hrubě znevážili jednání nejvyššího orgánu města Prostějova tím, že jste uvedli polopravdy i zjevné nepravdy o projednávaných záležitostech. Dále žádám zveřejnění tohoto stanoviska v celém rozsahu ve Vašem listě na první straně a zveřejnění celého textu našeho návrhu , který byl předložen Zastupitelstvu dne 15.2.2011 nezkresleného a Vámi nekomentovaného tamtéž.

Aleš Matyášek spolu s ostatními zastupiteli za TOP09 podporují sport a zájmovou činnost všech prostějovských dětí a mládeže!

S pozdravem

Aleš Matyášek za klub TOP09