Slogan

 • TOP09 Prostějov na Facebooku
 • RSS kanál TOP09 Prostějov

Komentář: Město a Manthellan? V pořádku!

V reakci na flagrantní porušení etiky, lidské i novinářské, které bylo uveřejněno v prostějovském bulváru (viz níže) a které nese punc normalizačních článků Husákova režimu, předkládáme fakta, která jsou jasným zdůvodněním našeho postoje k projektu.

Fakta

 1. Záměr zastupitelstva z roku 2008 požadoval v navrženém prostoru vybudovat Kulturní centrum se sálem pro min 500 osob
  skutečnost:
  v centru města již žádné kulturní centrum nebude
 2. Byla to firma Manthellan, kdo předložil 15. 3. 2010 radě návrh na změnu svého soutěžního návrhu. Změna měla za následek odstranění Kulturního centra z projektu.
 3. Záměr zastupitelstva z roku 2008 stanovil 3 hodnotící kritéria – architektonická, ekonomická a finanční
  skutečnost:
  Hodnotící komise vzhledem ke svému složení hodnotila pouze podle jednoho kritéria. Ekonomická a finanční kritéria hodnocena nebyla, hodnotící komise nemohla a také zastupitelstvu nedoporučila žádného uchazeče na základě těchto kritérií.
  Rada města klamně informovala zastupitele, že hodnotící komise doporučila zastupitelstvu vybrat Manthellan.
 4. Tím nebyly splněny zadávací podmínky, které byly součástí záměru.
  Nejvyšší soud ČR takový stav kvalifikuje jako odporující zákonu a obcházení zákona
 5. Pozemky budou prodány Manthellanu za 2 200 Kč/m. Ve stejné lokalitě prodalo město pozemky za 5 000 Kč/m

Důsledky

 1. Kulturní a společenské centrum bude prodáno Manthellanu za 14,5 mil Kč. Jeho věcná hodnota je odhadem stanovena na 117 mil. Kč.
 2. Rada tvrdí, že již vybrala lokalitu Moragro pro výstavbu Multifunkčního centra. Tyto pozemky bude muset město odkoupit.
 3. Nové multifunkční centrum je tělocvična, kde se budou pořádat plesy. Dojde ke zničení sálu, který je schopen pojmout až 800 lidí. Bude postaven sál pro 500 lidí.
 4. Město získá z prodeje KaSC 14 mil Kč. Do nového musí investovat 300 mil. Kč. Informace o investici 100 mil Kč není pravdivá. Příkladem z poslední doby je Akvapark za 240 mil. Kč
 5. Město prodá své pozemky v nejlepší lokalitě a koupí cizí mimo centrum.
 6. Současné KaSC je plně funkční. Náklady na rekonstrukci nepřevýší 50 mil. Kč
 7. Rada dodatečně nechala zpracovat za 100 000 Kč ekonomickou analýzu, z níž vyplývá, že projekt Manthellanu je nereálný. Proč tato analýza nebyla zpracována podle podmínek záměru již při hodnocení nabídek?
 8. Odstraněním Kulturního centra z projektu získá Manthellan více komerčních ploch. Občané města budou muset chodit na akce jinam.

To jsou stručná fakta a důsledky, které ilustrují co se stane s centrem našeho města, pokud tento pochybný obchod nebude zastaven. Nezbývá než parafrázovat slavný výrok „Mráz a lež přichází z Večerníku“

Článek z Prostějovského večerníku (2.4.2012) - pro zvětšení klikněte na obrázek: