Slogan

 • TOP09 Prostějov na Facebooku
 • RSS kanál TOP09 Prostějov

Komentář ke stanovisku ÚOHS

otaznikDne 4. 6. 2012 informoval tisk o stanovisku ÚOHS k záležitosti prodeje pozemků a KaSC v Prostějově (viz např. Prostějovský deník). Představitelé magistrátu vyjadřují uspokojení nad závěry tohoto úřadu a připomínají podobný závěr Ministerstva vnitra. Položme si tedy zásadní otázku. Je opravdu všechno v pořádku? Odpověď lze najít v pravdivých odpovědích na následující otázky.

Proběhl výběr investora v souladu se zadáním a podmínkami soutěže? - neproběhl, investor nebyl vybrán podle stanovených kritérií!

 1. Je nesporné, že byl vybrán správný uchazeč?
  - není, protože uchazeči nebyli hodnoceni podle všech zadaných kritérií
 2. Je cena, kterou má město obdržet za nejlukrativnější pozemky v pořádku?- pozemky mají být prodány za cenu 2200 Kč. V dané lokalitě prodává město pozemky jiným investorům za 5000 Kč
 3. Bude se v lokalitě realizovat ten návrh, který byl ohodnocen jako nejlepší?
  - nebude, ve vybraném návrhu bylo umístění kulturního centra, v současných studiích chybí.
 4. Je smlouva, mezi městem a investorem v pořádku?
  - není, svědčí o tom dodatek, který byl předložen zastupitelstvu ke schválení 14. 2. 2012. Důvodem byly právě vady smlouvy, které ji činily nevýhodnou pro město a pro které nebylo její podepsání doporučeno právním poradcem.
 5. Byli zastupitelé při schvalování smlouvy informováni o všech důležitých okolnostech?
  - nebyli, rada předložila smlouvu ke schválení, aniž by informovala zastupitele o tom, že právní poradce nedoporučil smlouvu pro nevýhodnost podepsat.
 6. Je smlouva platná?
  - o tom se vedou spory. Dosavadní postup soudu o platnosti smlouvy nejednal. Žalobu podanou Ing. Navrátilem zamítl proto, že občan není oprávněn takovou žalobu podat.

Z odpovědí na otázky je jistě každému soudnému člověku jasné, že nad celým projektem visí řada otazníků. Současní představitelé města si neuvědomují, že z předešlých otázek a odpovědí vyplývá zarážející netransparentnost celého projektu.  Místo vyjadřování ulehčení nad výroky úřadů to měli být především oni, kdo se měl zasadit o odstranění velkých pochybností o celém případu. Z vyjádření Ministerstva vnitra i ÚOHS plyne pouze jediné: chybí právní rámec, aby mohli posoudit vznesené námitky, které jsou vyjádřeny v předložených otázkách. Z vyjádření úřadů neplyne, že je vše v pořádku, ale pouze to, že z hlediska jejich oblasti dozoru zákon porušen nebyl. Ministerstvo vnitra výslovně upozorňuje, že značná část problému leží v oblasti samosprávy, do níž není oprávněno zasahovat.

Jestliže vrcholní představitelé města necítí povinnost k odstranění vážných pochybností, my tuto odpovědnost bereme velmi vážně.