Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Co je víc? Jeden nový akvapark nebo tři opravená koupaliště?

Končí léto a v prostějovském tisku se to hemží úvahami nad zdejším akvaparkem. Byl jsem dotázán, co je lepší, zda akvapark za 240 mil. Kč nebo tři opravená prostějovská koupaliště. (viz článek v Prostějovském deníku)

Nebylo nutné dlouho spekulovat. Stačí jedno číslo, které také bylo prezentováno v médiích. A to v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí tolik potřebného koupaliště na Kostelecké. Rekonstrukce má proběhnout v několika etapách a ta první má být za 40 mil. Kč. Mělo by vzniknout letní koupaliště s možností zastřešení v další etapě.

Nyní již jednoduché počty. Tři prostějovská koupaliště, která potřebovala v roce 2006 rekonstrukci. Po 40 mil Kč, to je 120 mil Kč. Připočteme-li skutečnou potřebu mít alespoň na jednom atrakce typu akvapark, o tom asi nikdo diskutovat nechce, můžeme počítat s částkou dalších 50 mil Kč. Čísla nelovím z mraků ale z vlastní zkušenosti. Mnoho lidí si jistě vzpomene na první tobogán, který jsme za pomoci města vybudovali v Koupelkách. Za 2 (slovy: dva) miliony korun. Takže se mi částka 50 mil na atrakce zdá více než dostatečná. Po takové akci zbývá tedy 70 mil Kč, tři opravená a funkční koupaliště.

Ani následná ekonomika není nezajímavá. Vezmu v úvahu pouze jedno koupaliště – Koupelky. Odpisy ze 40 mil Kč (prosím ekonomy o shovívavost) jsou šestkrát nižší než odpisy z 240 mil. Kč. Čili fixní náklady by při takovém řešení byly šestkrát nižší. Je jasné, že při současných cenách vstupného postačí tržby sotva na provoz. Je třeba brát v úvahu i míru rizika špatné sezóny. Zajímavý je však jiný moment. Ze zbývajících ušetřených 70 mil. Kč může město po dobu 23 let přispívat na každou vstupenku 50ti korunami (za předpokladu 60 tis návštěvníků za sezónu). Pokud vezmeme do systému všechna tři prostějovská koupaliště bylo by to možné po dobu 7 let. Uvědomme si, že jsme pořád na stejných penězích, jako jsme vrazili do akvaparku. Máme však tři opravená koupaliště a + 50 Kč na návštěvníka po dobu 7 let. Za předpokladu, že vstupné pokryje provozní náklady, můžeme těch 50 Kč použít na úhrady odpisů a tím kumulovat prostředky na příští nutné opravy.

Jaká je situace dnes. Máme dvě funkční koupaliště, z nichž je paradoxně větší koupaliště ve Vrahovicích. Po „vydařené“ redukci bazénu v Koupelkách, kde místo krásné velké plochy (bazén 50 m s 8 drahami + postranní ještě větší lichoběžníkový bazén), kde se dalo plavat, je miniaturní bazén 25 m se třemi drahami + několik brouzdališť s atrakcemi. Kapacita takového koupaliště je oproti původní kapacitě pětinová. Podle hygienických norem je kapacita koupaliště závislá na objemu vody. Je tedy kapacita Koupelek po rekonstrukci pětinová oproti původní!

Vraťme se k ekonomice Je asi mnohému Prostějovanu utajeno, že město od roku 2006 do roku 2014 platí a ještě bude platit do společnosti MIPROSTAV značné částky. Za rok 2006 to je 12 mil. Kč za roky 2007-2014 vždy 26,3 mil. Kč, tj, 12+26,3x8= 222,4 mil Kč. Jako splátky úvěru a úroků. K těmto prostředkům, které jdou na akvapark se počítají další 4 mil. ročně, které město ppřževádí Domovní správě, protože tam na svoje náklady vybudovala za 15 mil. Kč další tobogán. Tedy 237,4 mil Kč.

Vezměme si nyní otázku odpisů, na které žádné koupaliště nevydělá, pokud nemá ekonomicky nastavené vstupné, tedy jistě přes 100 Kč. Při odhadu životnosti mnohých zařízení v akvaparku 20 let, je třeba z částky 240 mil Kč počítat v každém roce na odpisy 12 mil Kč. Jistě, mohu být napaden, že se to takhle paušálně nedá spočítat. Dobře vezměme životnost 30 let, tak je to 8 mil. Kč. A to hovoříme pouze o jednom koupališti.

Hovořme tedy o výše nastíněné variantě opravy tří koupališť po 40 mil. Kč Jak je to s odpisy. Lehká matematika říká, že odpis na jedno koupaliště vězí na úrovni 2 mil.Kč při 20 letech odpisování a 1,3 mil. Kč při 30 letech. Jak bylo uvedeno výše, při tomto řešení máme k dispozici nějakých 70 mil Kč, které jsme ušetřili, a přitom opravili místo jednoho koupaliště všechna. Takže 70 mil/6 mil = 11.6. Z ušetřených 70 mil Kč lze platit odpisy všech tří koupališť po dobu 12 let, tedy více než polovinu předpokládané první varianty životnosti. Podobně vychází i varianta odpisování na 30 let.

Pokud jste dočetli až sem, budiž Vám to přičteno ke cti. Věřím, že jste se nezranili při pádu ze židle, nicméně takto hospodaří naše slavné město Prostějov s našimi penězi. Za tak hodně peněz jsem tak  málo muziky  ještě neslyšel.

Nezbývá než se zamyslet nad motivací zvoleného řešení. Napadá mě jediná. Prostavět, co nejvíce peněz. Hlavními dodavateli akvaparku byly stavební firmy Pozemstav, a.s. a Navrátil, s.r.o. Firmu Navrátil, s.r.o. vlastní MICOS, s.r.o., který je také společníkem MIPROSTAVU, s.r.o.

Vraťme se zpět ke vstupnému. Stačí v akvaparku 100 Kč? Jednoduchá matematika za použití letošní návštěvnosti (60 000) hovoří jasně. Nestačí. Za toto vstupné se vybere 6 mil. Kč. Odpisy, jak víme činí, nebo spíše budou činit 12 mil Kč. A provoz, jak vyplývá z letošních informací spotřebuje 3 mil. Kč. Ekonomické vstupné v akvaparku vychází na 250 Kč. To je 5x víc než letos. Při variantě 30-ti leté vychází vstupné na 180 Kč.

Lze tedy na konkrétních číslech porovnat, co za ty peníze máme a co jsme mohli mít. A také lze vysledovat, kolik budeme platit, až se odpisy začnou počítat do výsledku vlastníka.

Aleš Matyášek