Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Krátce ze zastupitelstva 13.4.2015

Včerejší jednání zastupitelstva se protáhlo do půlnoci. Pokud by byly návrhy k jednání připraveny kvalitně, nebylo by třeba je opravovat a připravovat k nim pozměňovací návrhy.

Urychlení jednání zastupitelstva by přispělo, kdyby strany, které jsou v radě zodpovědné za přípravu materiálů, projednaly jejich znění s ostatními stranami, které jsou přítomné v zastupitelstvu. Pokud jsou ovšem materiály autoritativně předloženy bez projednání 7 dnů předem, nezbývá, než chyby opravovat cestou pozměňovacích návrhů.

Jedná se zejména o zásadní dokument Jednací řád Zastupitelstva města Prostějova, který byl předložen s takovými legislativními chybami, že nebylo možné jej takto přijmout. TOP09 spolu s ostatními stranami (ANO, KDU-ČSL, Změna pro Prostějov, ODS) dosáhly zřízení pracovní skupiny, která se tímto materiálem bude znovu zabývat.

Dále byly předloženy zastupitelstvu návrhy smluv o dílo na některé investiční akce. TOP09 musela na jednání zastupitelstva upozornit na hrubé chyby v textech obou smluv, které by mohly ohrozit pozici města při případných sporech s dodavateli. Jednalo se o vágní stanovení termínů dodávek prací.

TOP09 je přesvědčena, že s právním aparátem, který mají předkladatelé k dispozici, není možné, aby takové materiály byly zastupitelstvu předkládány.

Zarážející je i hrubá neznalost, situace v poskytování podpor v režimu de minimis v případě LHK Jestřábi s.r.o. Zde TOP09 očekává, že ve světle informací, které byly na zastupitelstvu předloženy, bude nutné učinit další opatření. TOP09 je jednoznačně pro podporu Prostějovského hokeje. Jeho budoucnost však vidí v prostějovských hráčích a zejména v prostějovské mládeži. Na tomto poli jsme pro jeho podporu. Na poli byznysu soukromých osob nikoli. Ani v tomto případě, nebyl návrh předložen se všemi relevantními informacemi. Chyběl zásadní dokument s uzávěrkou hospodaření obchodní korporace LHK Jestřábi, s.r.o. za rok 2014. Náměstek Pospíšil však přiznal, že jej má k dispozici.

TOP09 dnes vyzvala náměstkyni Alenu Raškovou, aby doložila své veřejné výroky o vulgaritách a nechutnostech na jednání zastupitelstva 15. 12. 2014. V opačném případě, aby se veřejně omluvila.

Aleš Matyášek, zastupitel, předseda MO TOP09