Slogan

 • TOP09 Prostějov na Facebooku
 • RSS kanál TOP09 Prostějov

Vyjádření k volbě primátora

Po odstoupení primátora Miroslava Pišťáka se včera 5. října 2015 sešlo zastupitelstvo k volbě primátora nového a doplnění členů rady města. Podle očekávání byla primátorkou zvolena Dr. Alena Rašková. Byly potvrzeny avizované změny v osobách náměstků a rada byla doplněna novými členy.

Stanovisko TOP09 a zastupitelů za TOP09 a nezávislé Prostějovany k této volbě je jednoznačné. Pokračování vlády koalice je promarněnou šancí na ustavení normálních poměrů ve vedení našeho města. V této chvíli nelze než spolehnout se na ujištění primátorky Raškové, že do řízení města a komunikace se zastupiteli přinese nový styl. Přesto cítí TOP09 povinnost veřejně pojmenovat problémy, které je třeba řešit neprodleně. Již dnes!

Je nutné:

 1. Rekonstruovat komise rady s plným respektováním návrhů stran zastoupených v zastupitelstvu a s účastí externistů se souhlasem opozičních stran.
 2. Rekonstruovat Kontrolní výbor. Předsedou by měl být člen nejsilnější opoziční strany a většinu by měli mít zastupitelé opoziční, nikoli koaliční, jak je tomu dnes.
 3. Rekonstruovat osadní výbory v součinnosti s opozičními stranami a jmenováním jejich zástupců do osadních výborů.
 4. Změnit Jednací řád zastupitelstva. Zejména právo občanů přednést ke kterémukoli z bodů programu svoji připomínku, návrh nebo dotaz, přímo, nikoli jen prostřednictvím zastupitelů.
 5. Změnit řízení kauzy Manthellan. Požadujeme právní analýzu současného stavu a případných možností a hrozeb pro město, zpracovanou nezávislým právním poradcem, kterého odsouhlasí opoziční strany, respektování podmínek vyhlášeného záměru, nebo ukončení projektu. Požadujeme doložení ekonomické reálnosti projektu investorem tak, jak to ostatně stanovují kritéria záměru a jeho nezávislou oponenturu.
 6. Vyvodit odpovědnost za zanedbání objektu Jezdeckých kasáren. Požadujeme zastavení kroků směřujících k demolici, zastavení informační masáže veřejnosti o stavu JK ze strany mediálních poradců magistrátu i prostějovského tisku. Požadujeme zachování a obnovu JK
 7. Zastavení akce autobusové zastávky ve Vrahovicích a její nové posouzení s ohledem na vyjádření občanů.
 8. Upravit zastoupení města v NOC, pozastavit výpůjčku nemovitostí v majetku města do vyjasnění situace s dotacemi do projektu NOC na MŠMT.
 9. Změnit rozdělování veřejné podpory zvláště v oblasti volnočasových aktivit mládeže.
 10. Ukončit smlouvu o marketingových službách se společností TK plus.
 11. Řešit úklid města.
 12. Vyvodit odpovědnost za škodu způsobenou udělením 400 000 Kč pokuty UHOS za výstavbu akvaparku a pravdivě informovat veřejnost.
 13. Změnit systém vydávání Radničních listů.
 14. Zrušit pozice mediálních poradců a mediálních řidičů.

Je ještě mnoho dalších věcí, které je zapotřebí řešit, aby došlo k obnovení důvěry lidí v transparentnost vedení města. Nemůžeme souhlasit se snahou uchlácholit veřejné mínění tím, že se vlastně nic nestalo, neboť podivné dary vysokým funkcionářům byly řádně zdaněny. My se musíme ptát a ptáme se, PROČ byly vůbec vyplaceny. Je úplně lhostejné, že je veřejnosti prezentováno, že byly nakonec použity na dobročinné účely. Pro nás jde o částky vysoké, netransparentně použité, vyplacené bez jakéhokoli relevantního důvodu dobře situovaným funkcionářům města a kraje. Pokud společnost DT chtěla být filantropem, je jistě ve městě dostatek potřebnějších potenciálních příjemců takových darů. TOP09 považuje předkládaná vysvětlení za snahu zamést problém pod koberec. Oprávněním k takovému názoru je i pokračování podivné koalice. TOP09 bude podporovat takové činy, které povedou k otevřenosti správy města. Příležitostí je plnění výše uvedeného programu obnovy důvěry.