Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Aleš Matyášek primátorem ve stínové radě

 

Dne 11.4.2018 se sešli členové stínové rady města Prostějova v tomto složení: Aleš Matyášek (TOP 09), Hana Naiclerová (NeZ), Petr Kapounek (Piráti), Jan Navrátil (ZpP), František Švec (NeZ), Petr Lysek (Piráti), František Fröml (ZpP), Martin Hájek (ZpP/SZ). 

Ve věci vydaného Pokynu insolvenčnímu správci Krajským soudem v Brně, ve věci zahrnutí pohledávky spolku LHK Jestřábi Prostějov za městem Prostějovem ve výši 6.830.000 Kč, zaujali následující stanovisko. 

V důsledku svévolného pozměnění zastupitelstvem schválených smluv o dotaci z rozpočtu města Prostějova pro spolek LHK Jestřábi Prostějov náměstkyní primátorky Mgr. Ivanou Hemerkovou, byly peníze zasílány na účty třetích osob, čímž byl porušen zákon. 

Pokud je dotace zaslána na jiný účet, než je účet žadatele o dotaci, je dle zákona dotace považována za nevyplacenou, a proto ji spolek, ačkoli služby užil, požaduje podruhé. Stínová rada zdůrazňuje, že za této situace není ani možné řešit s tímto spolkem porušení pravidel z důvodu lživého čestného prohlášení v žádosti o dotace a požadovat vrácení dotace i s penále pro porušení rozpočtové kázně, tak jak k tomu přistoupil například Krajský úřad Olomouckého kraje. 

Město Prostějov se tak připravilo o možnost přihlásit své pohledávky do insolvenčního řízení tohoto spolku a částečně škodu snížit. Protizákonný postup nebyl schválen zastupitelstvem a k těmto pochybením došlo pouze svévolným jednáním Mgr. Hemerkové na její vlastní odpovědnost. Veškerá škoda, která takto městu Prostějovu vznikne, musí být zpětně vymáhána po odpovědné náměstkyni Hemerkové a též požadována okamžitá rezignace. 

Stínová rada podporuje snahu nového klubu SK 1913 o konsolidaci mládežnického hokeje, který musí být základnou tradičního Prostějovského hokeje. Vyzývá Radu města Prostějova, aby ve svých koaličních řadách zajistila podporu pro klub, který se postaral o děti, které by jinak neměly kde hrát, ani trénovat. 

 

Ing. Hana Naiclerová, MBA (Nezávislí)

Členka stínové rady ve věcech správa majetku města, výkon vlastnických práv v korporacích, koncepce bydlení, koncepce péče o kulturní památky ve vlastnictví města

http://www.zmenaproprostejov.cz/