Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Otevřené a průhledné hospodaření kraje

"Kraj by se měl chovat jako správný hospodář." Petr Navrátil, odborný garant otevřeného a průhledného hospodaření kraje

Olomoucký kraj patří k nejzadluženějším regionům. Dluh kraje na jednoho občana je druhý nejvyšší v ČR. Zásadně snížíme zadlužování a výrazně omezíme výdaje kraje. Peníze občanů budeme spravovat účelně a transparentně. Každý občan bude mít možnost si ověřit, jak je s nimi nakládáno.

PRIORITY:

  • transparentní výběrová řízení na všechny zakázky s použitím elektronických aukcí
  • snížení nákladů o 10 % na provoz krajského úřadu
  • zveřejňování veškerých smluv uzavřených krajem
  • základní parametry rozpočtu zveřejníme formou, která bude srozumitelná každému občanovi
  • vytvoříme krajský dotační titul pro definované oblasti podpory v kraji
  • zveřejňování veškerých dokumentů z jednání kraje