Slogan

 • TOP09 Prostějov na Facebooku
 • RSS kanál TOP09 Prostějov

Doprava

"Kvalitní dopravní síť je základem dobrého fungování kraje." Adolf Jílek, odborný garant dopravy

Důležitou povinností kraje je pečovat o silnice 2. a 3. třídy, které jsou dnes mnohde v neutěšeném stavu. Silniční síť je zastaralá a přetížená především těžkou nákladní dopravou. Nejsou budovány obchvaty obcí a měst. Nejhorší je situace v Přerově, v druhém největším sídle Olomouckého kraje. Neméně důležitá je pro dopravní obslužnost v našem kraji i železniční doprava, která je v současné době velmi omezována a některé spoje jsou rušeny.

PRIORITY:

 • dokončit poslední úsek D1 (Říkovice –Přerov), a tím zachránit dopravu v Přerově
 • dopracovat a podpořit projekty:
  • silnice I/44 – Červenohorské sedlo –jih
  • rychlostní silnice R 55 – Přerov–Olomouc
  • R 35 Mohelnice –Hradec Králové, R 46 Olomouc –Vyškov
  • obchvat Olomouce – východní tangenta
 • zachovat funkční železniční síť s maximálním využitím pro tradiční ekologickou železniční dopravu – nerušit spoje ani zastávky v obcích
 • společně s Polskou stranou dohodneme kvalitní údržbu a opravu železniční trati Mikulovice –Glucholazy–Krnov