Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Rozvoj venkova, zemědělství a lesnictví

"Úrodná půda je největším bohatstvím regionu." Radek Brázda, odborný garant rozvoje venkova, zemědělství a lesnictví

Zemědělci a lesníci obhospodařují takřka 90 % plochy Olomouckého kraje. Přitom musíme respektovat značné rozdíly dané přírodními podmínkami. Zásadní důraz na rozvoj těchto oblastí lidské činnosti je nezbytný pro harmonické fungování celého kraje.

PRIORITY:

  • propagace a podpora našich místních, kvalitních potravin – regionální značky, prodej produktů z farem, podpora a respekt k tradicím, krajovým zvykům
  • rozvoj obchodu a podnikání ve venkovských oblastech kraje, podpora citlivého hospodaření, jež povede i k plnění řady mimoprodukčních funkcí v krajině, urychlení provádění komplexních pozemkových úprav
  • rozvoj nových a netradičních forem podnikání na venkově a řádné čerpání dotačních prostředků z Programu rozvoje venkova a z dalších zdrojů (např. Operační program životního prostředí)
  • podpora činnosti spolků a zájmových sdružení – např. dobrovolných hasičů, myslivců, rybářů, zahrádkářů a dalších
  • podpora všech funkcí lesa a stanovení pravidel, která zajistí dostupnost dotačních prostředků pro všechny vlastníky lesů, zejména obecních a soukromých