Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Podnikání a cestovní ruch

"Ukážeme investorům a turistům cestu do našeho kraje." Jana Němečková, odborná garantka podnikání a cestovního ruchu

Olomoucký kraj dnes nevytváří příznivé podmínky pro vstup nových investorů a zaměstnavatelů. Potenciál občanů Olomouckého kraje není dostatečně využíván. Formou dialogu kraje s občany, podnikateli a pedagogickými pracovníky podpoříme vzdělávání a podnikání, s cílem snížit nezaměstnanost v kraji.

PRIORITY:

  • zastavit odliv vzdělaných a odborně zdatných lidí z našeho kraje
  • vytvořit program regionální podpory pro vznikající malé a střední podniky – ve spolupráci s fi nančními ústavy zajistit dostupnost finančních prostředků
  • podpořit přímou spolupráci mezi podniky a školami, vytvořit fungující koncepci struktury škol respektující potřeby praxe
  • nastavit nové cesty propagace kraje prostřednictvím elekronických informačních zdrojů
  • vytvořit fungující turistický portál s aktuálními informacemi
  • podpořit rozvoj a vytváření podmínek pro zvýšení atraktivity turistických a kulturních destinací v Olomouckém kraji