Slogan

 • TOP09 Prostějov na Facebooku
 • RSS kanál TOP09 Prostějov

Školství, volnočasové aktivity a sport

"Vzdělaní a odborně připravení lidé jsou budoucností našeho kraje." Dušan Hluzín, odborný garant školství, volnočasových aktivit a sportu

Náš kraj musí usilovat o všestranný rozvoj dětí a mladé generace. Už ve školách musíme myslet na budoucnost žáků a na jejich pozdější pracovní uplatnění. Naše školy musí být kvalitní, dostupné a jejich provoz efektivní. Důležité je pro nás propojení školských a mimoškolských volnočasových aktivit.

PRIORITY:

 • podpora tradičního profesního vzdělávání, středního odborného školství a učňovského školství s důrazem na technické obory
 • posílení vazby školství na zaměstnavatele, profesní svazy, komory a cechy
 • vytvoření fondu k modernizaci budov a nákupu moderních pomůcek
 • ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci vytvoříme kvalitní koncepci krajské vzdělávací politiky
 • podpora celoživotního vzdělávání a vzdělávacích aktivit pro seniory
 • zvýšením prestiže učňovských oborů budeme motivovat žáky ke vstupu do odborných učilišť
 • podpora činnosti sportovních organizací, důraz na efektivitu s ohledem na dlouhodobou systematickou práci s mládeží
 • transparentní víceletá podpora činnosti sportovních organizací
 • ve spolupráci s obcemi modernizace školních sportovních zařízení s využitím pro volnočasové aktivity mládeže
 • smysluplné rozšíření cyklostezek a stezek pro in-line bruslení s propojením do současné sítě