Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Kultura

"Kultura má velký význam pro duševní rozvoj člověka." Blanka Kolečkářová, odborná garantka kultury

Péče o kulturu má mít kontinuitu a její podpora musí být transparentní. Náš kraj se může pochlubit významnými památkami a přírodními unikáty.

PRIORITY:

  • funkční elektronické veřejné databáze kulturních, společenských a sportovních akcí
  • podpora nových projektů s celorepublikovým a mezinárodním přesahem (expozice „Mamutov“ a SEFO)
  • podpora regionálního folklóru, tradičních řemesel a regionálních výrobků
  • péče o movité i nemovité kulturní dědictví, podpoříme vypracování katalogu památek, sbírek, artefaktů a pomůžeme zajistit jejich ochranu