Slogan

  • TOP09 Prostějov na Facebooku
  • RSS kanál TOP09 Prostějov

Zdravotnictví

Zdravotnická péče je v našem kraji poskytována v naprosté většině soukromými nebo státními zdravotnickými zařízeními. Olomoucký kraj spravuje pouze odborný léčebný ústav Paseka, léčebný ústav Moravský Beroun, kojenecký ústav a záchrannou službu. Ve spolupráci s poskytovateli, především s Fakultní a Vojenskou nemocnicí, vypracujeme krajskou strategii zdravotnictví.

PRIORITY:

  • budeme dotovat prevence a preventivní programy zaměřené na choroby, které výrazně zhoršují zdravotní stav populace, a přesto nejsou podporovány zdravotními pojišťovnami (prevence obezity, metabolických chorob, prevence na úrovni předškolního věku)
  • budeme se účastnit všech jednání s ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami, abychom zamezili takovému úbytku lůžkové kapacity, který by ohrozil kvalitu a dostupnost nemocniční péče v kraji
  • podpora ambulantní péče na úrovni obcí – doplnění sítě praktických lékařů i specialistů
  • vyřešení problémů zdravotní péče na Jesenicku, ne však na úkor ostatních regionů
  • podpora provádění následné péče prostřednictvím neziskových organizací a vzniku sociálně-zdravotních lůžek
  • jednodušší způsob komunikace mezi krajským úřadem a lékaři, příp. pacienty